• All
  • Nowe technologie
  • Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy
  • aktywizacja zawodowa
  • szkolenia zawodowe
  • aktywny senior
Nowe projekty na start

10 września, 2021

Nowe projekty na start. Fundacja rozpoczęła realizację nowych projektów w ramach RPO WD 2014-2020. Priorytet 9. Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, pt. „Aktywnie w stronę zmian” oraz „Akademia pozytywnej zmiany”. Zapraszamy do zakładki Projekty/w realizacji do zapoznania się dokumentacja projektową. Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy. Biuro projektu te. 71 3445036, 572107941, biuro.porktu@eco-innova.pl

Projekt Potencjał Jest w NAS!

31 sierpnia, 2021

został zakończony Projekt Potencjał Jest w NAS! został zakończony. Z przyjemnością informujemy, że wszystkie zaplanowane cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte. Uczestnikom projektu oraz przedsiębiorcom i wszystkim współpracującym przy realizacji projektu serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieje spotkać się podczas realizacji kolejnych projektów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.

Projekt „Potencjał jest w Nas! dobiega końca

10 maja, 2021

Projekt „Potencjał jest w Nas! dobiega końca. Jednakże z powodu przesunięcia terminu realizacji staży zawodowych i niektórych działań w zakresie wsparcia uczestników projektu spowodowanych chorobą Covid-19 uczestników projektu bądź zespołu projektowego, fundacja wystąpiła do Instytucji Pośredniczącej o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.08.2021r.