Zarządzanie projektem we współpracy z NGO i JST w okresie IV.2015-XII.2015, projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.