• 28 lutego 2019

Aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!

Aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! daje pozytywne rezultaty. Za kilka dni ośmiu uczestników zakończy staż zawodowy a pracodawcy już zadeklarowali przyjęcie stażystów do pracy. Organizatorzy działań projektowych pozyskują kolejne przedsiębiorstwa zainteresowane przyjmowaniem na staż uczestników naszego projektu. Współpraca w tym zakresie rozwija się dynamicznie z korzyścią dla uczestników projektu.

Informacja dla  uczestników: strona projektu SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! została rozbudowana o nową zakładkę HARMONOGRAMY WSPARCIA, w której będą umieszczone dotychczasowe harmonogramy wsparcia oraz na bieżąco nowe, zawierające  informacje o wsparciu dla uczestników projektu. Zapraszamy do zapoznania się z tą zmianą na stronie projektu

Facebook