Warsztaty zdrowego żywienia.

Dzięki wspaniałym dietetyczkom, które współpracują z fundacją, możemy w różnych cyklach organizować warsztaty zdrowego żywienia. Kolejne warsztaty skierowane są do seniorów, aby wesprzeć ich praktyczną wiedzą jak zdrowo się odżywiać w zdrowiu i chorobie.Wspólne przyrządzanie posiłków z produktów które zapewniamy pod nadzorem dietetyka, pozwalaseniorom ocenić ich walory smakowe oraz zdrowotne. Zapraszamy – zapisy w biurze […]

Zielony wolontariat pracuje w terenie.

Jak co roku jesienią, nasi wolontariusze pracują w terenie ipomagają zgromadzić zapasy żywności dla zwierząt bytujących w parkach i ogródkach działkowych wróżnych miejscowościach woj. dolnośląskiego. W tym roku uczestniczyli wspólnie z wolontariuszami zinnych organizacji w zbieraniu kasztanów, żołędzi, odpadów z kukurydzy oraz jabłek. Pozyskanesmakołyki zostały przekazane organizacjom przyrodniczym, które dokarmiają zwierzęta i ptaki zimą.Życzymy smacznego!

ZIELONA TRANSFORMACJA.

W ramach współpracy międzynarodowej, fundacja zawiązała inicjatywę pt. „Knowledge transfer on ecosystems with autonomous zero-emission vehicles”, która ma na celutransfer wiedzy dla zwiększenia świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie znaczeniatransportu zeroemisyjnego dla sprostania zmianom klimatycznym i wyzwaniom środowiskowym, naprzykładzie rozwiązań stosowanych w Norwegii. Realizowane działania w ramach inicjatywy będąpublikowane w zakładce Projekty w realizacji/dla klimatu.

Rozeznanie rynku na ustalenie cen rynkowych.

Zapraszamy podmioty prawne oraz osobyprowadzące działalność gospodarczą do składania ofert na poniżesz usługi:-Rozeznanie rynku na wynajem sal na zajęcia grupowe/warsztaty w projekcie „AKADEMIAPOZYTYWNEJ ZMIANY” -wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, zapytanie tutaj-Rozeznanie rynku na usługi cateringu dla uczestników na zajęcia grupowe w projekcie „AKADEMIAPOZYTYWNEJ ZMIANY” -wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, zapytanie tutaj-Rozeznanie rynku na usługi indywidualnego […]

Rekrutacja do projektu „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY” – wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

Zapraszamy osoby z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 roku w związku z atakiemFederacji Rosyjskiej na Ukrainę, do uczestnictwa w projekcie. Uruchamiamy instrumenty aktywnejintegracji dla osób uciekających do Polski z Ukrainy, dzięki którym będą mogli lepiej funkcjonować wnowym środowisku społeczno-zawodowym. Szczegółowe informacje o wsparciu znajdują się wzakładce: projekty w realizacji/AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY […]

Wsparcie psychologiczne i zawodowe dla uchodźców z Ukrainy!

Zapraszamy osoby z Ukrainy do korzystania z oferowanej bezpłatnej pomocy psychologicznej , prawnej, językowej i poradnictwa zawodowego w lokalu pod adresem: Wrocław- Dworzec Mikołajów, ul. Legnicka 46a II piętro. tel. 572107941. Nasi specjaliści czekają na Was.

Ogłoszenie! Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy!

Zapraszamy organizatorów pomocy dla uchodźców z Ukrainy do przekazywania informacji o wsparciu jakiego udzielamy uchodźcom. Każda osoba z Ukrainy, która po 24 lutego 2022 roku przybyła do Polski, może skorzystać z pomocy psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy w komunikacji językowej (język ukraiński, rosyjski, angielski i polski). Oferujemy pomoc w podjęciu pracy, uzyskania kwalifikacji zawodowych, nauki języka […]

Tworzymy nowe projekty partnerskie

Tworzymy nowe projekty partnerskie. W ramach współpracy międzynarodowej, fundacja podjęła współpracę z podmiotami UE wdrażającymi nowe technologie wytwarzania energii z naturalnych zasobów. Menadżerowie stron zamierzają podpisać umowę o współpracy

Działamy w covidzie

Działamy w covidzie. Mimo, iż kolejna odmiana koronawirusa osłabia nasz zespół projektowy, to dalej działamy na rzecz naszych projektów. Aktualnie realizujemy dwa projekty dofinansowane ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020 oraz nowe projekty autorskie, w zakresie stosowania technologii ICT dla celów edukacji ekologicznej i aktywizacji zawodowej „zielonych zawodów”.

Zbliżają się Święta i Nowy Rok 2022

Zbliżają się Święta i Nowy Rok 2022. Z tej okazji zespół Fundacji ECO-INNOVA składa wszystkim Uczestnikom projektów, osobom współpracującym i ich rodzinom, ZDROWYCH ŚWIĄT i Dobrego 2022 roku.