Działamy w covidzie. Mimo, iż kolejna odmiana koronawirusa osłabia nasz zespół projektowy, to dalej działamy na rzecz naszych projektów. Aktualnie realizujemy dwa projekty dofinansowane ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020 oraz nowe projekty autorskie, w zakresie stosowania technologii ICT dla celów edukacji ekologicznej i aktywizacji zawodowej ?zielonych zawodów?.