W lipcu zakończą się ostatnie staże zawodowe uczestników. Informujemy pracodawców u których uczestnicy projektu odbywają staże do składania zaległych dokumentów rozliczających refundację kosztów opieki nad stażystami. Z dniem 31 lipca br. Zamykamy rozliczenie finansowe projektu. Dokumenty związane z odbywaniem stażu zawodowego przez uczestników przyjmujemy do 10 sierpnia br. Po tej dacie nie będzie możliwości rozliczenia refundacji kosztów opieki nad stażystą ze strony pracodawcy.