Egzamin kompetencji pracowniczych w projekcie AKTYWIZACJA ZAWODOWA-TAK!, zakończył realizacje zadania 2. Wsparcie motywacyjno-aktywizujące. Uczestnicy projektu przystąpili do egzaminu pozwalającego ocenić poziom zmotywowania i zaktywizowania uczestnika, uzyskanych kompetencji w wyniku udzielonego wsparcia, z zastosowaniem wzorca Zakres-Wzorzec-Ocena-Porównanie. Egzamin zdali wszyscy przystępujący uczestnicy, a uzyskane wyniki różniły się znacząco. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji pracowniczych.