• 20 marca 2021

Europejski Zielony Ład, co to jest?

Europejski Zielony Ład to plan działania Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Można to osiągnąć poprzez przekształcenie wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także zadbanie o to, by transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu.
Europejski Zielony Ład to plan działań umożliwiających:
• bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym
• przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. Więcej tutaj.

 

Facebook