Rozpoczęli staże w zawodzie pracownik obsługi biurowej, w pow. dzierżoniowskim, kłodzkim i złotoryjskim. Pośrednik pracy przygotowuje uczestnika projektu do podjęcia stażu w zawodzie sprzedawca ( potencjalny pracodawca wymaga od uczestnika znajomości technologii sprzedaży usług i nowoczesnych kanałów dystrybucji oferty handlowej i przekazywania informacji poprzez media społecznościowe).