Kompetencje komputerowe nabyło 12 uczestników projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! Kurs komputerowy ECDL Base został zakończony. Egzamin zewnętrzny był przeprowadzony przez egzaminatora ECDL z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 12 uczestników projektu zdało egzamin. Wszyscy otrzymają certyfikaty ECDL Base potwierdzające nabyte kompetencje komputerowe. Nabyte kompetencje komputerowe wzmocnią predyspozycje zawodowe uczestników projektu na lokalnym rynku pracy oraz pozytywnie wpłyną na zwiększenie szansy pozyskania pracy.