Projekt realizowany w partnerstwie ze szkołą publiczną i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, w okresie VII. –XII.2014, współfinansowany ze środków fundacji i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu powstało narzędzie ICT do edukacji ekologicznej.