Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyski. W dniu 25 września br., zamykamy rekrutację . Osoby młode do 25 roku życia, zamieszkałe na terenie pow. wałbrzyskiego ziemskiego, z Grupy NEET, zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są na stronie http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/projekt/wsparcie-na-starcie/ oraz w biurze projektu tel. 74 8400880.