Pośrednicy pracy poszukują ofert pracy dla uczestników projektów, PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA i AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! Dolnośląscy pracodawcy są wymagający i stawiają na zatrudnienie osób posiadających udokumentowane kwalifikacje i kompetencje w danym zawodzie. W projekcie AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! 70% uczestników podejmie pracę w ?zielonych zawodach? i dla nich pośrednicy przygotowali oferty pracy po zakończeniu staży zawodowych. W projekcie PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA , uczestniczki podejmą staże i zatrudnienie głównie w handlu i usługach, na stanowiskach pracownik obsługi biurowej i profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu. Ponieważ ofert pracy nie brakuje, zatem pośrednicy rokują, że wszyscy uczestnicy ww. projektów znajdą swoje zawodowe miejsce na rynku pracy.