to nowy projekt fundacji. Zapraszamy do zapoznania się celem i zadaniami projektu w zakładce PROJEKTY w realizacji/ POTENCJAŁ JEST W NAS!. Działania projektowe adresowane są do mieszkańców pow. kłodzkiego, jaworskiego, wałbrzyskiego, m. Wałbrzych, legnickiego i m. Legnica. Wsparciem w projekcie będą objęci mieszkańcy ww. lokalizacji, którzy są wykluczeni lub zagrożeni wykluczeniem społecznym.