Fundacja wdrożyła innowacyjne rozwiązanie wypracowane w projekcie B+R, pt. „Zaprojektowanie w ramach prac B+R innowacyjnej platformy informatycznej wspierającej edukację 3 sektora (NGO) w zakresie zarządzania projektami realizowanymi przez NGO, na tyle elastycznej aby umożliwiała implementacje wypracowanego know-how dla klientów docelowych”. Fundacja zakupiła usługę z jednostki badawczo-rozwojowej, w ramach bonu na innowację „Bony na innowacje dla MŚP z ZIT WroF narzędziem wsparcia w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń innowacji” Priorytet I „Przedsiębiorstwa i innowacje”, współfinansowanego jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.