Fundacja wdrożyła innowacyjne rozwiązanie wypracowane w projekcie B+R, pt. ?Zaprojektowanie w ramach prac B+R innowacyjnej platformy informatycznej wspierającej edukację 3 sektora (NGO) w zakresie zarządzania projektami realizowanymi przez NGO, na tyle elastycznej aby umożliwiała implementacje wypracowanego know-how dla klientów docelowych?. Fundacja zakupiła usługę z jednostki badawczo-rozwojowej, w ramach bonu na innowację ?Bony na innowacje dla MŚP z ZIT WroF narzędziem wsparcia w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń innowacji? Priorytet I ?Przedsiębiorstwa i innowacje?, współfinansowanego jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.