Projekt „Potencjał jest w Nas! dobiega końca. Jednakże z powodu przesunięcia terminu realizacji staży zawodowych i niektórych działań w zakresie wsparcia uczestników projektu spowodowanych chorobą Covid-19 uczestników projektu bądź zespołu projektowego, fundacja wystąpiła do Instytucji Pośredniczącej o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.08.2021r.