• 2 sierpnia 2019

Projekt SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! zakończony.

Z ostatnim dniem lipca zakończyliśmy realizację projektu. Prosimy wszystkie osoby biorące udział w projekcie o dostarczanie do biura projektu brakujących dokumentów o które wcześniej prosiliśmy. Scany można przesłać mailem na adres office@eco-innova.pl  jednak do rozliczenia uczestnictwa i finansowych zobowiązań są konieczne poprawnie wypełnione oryginały dokumentów. Dokumenty będą przyjmowane tylko do 15 sierpnia.

Facebook