Zapraszamy osoby z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 roku w związku z atakiem
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, do uczestnictwa w projekcie. Uruchamiamy instrumenty aktywnej
integracji dla osób uciekających do Polski z Ukrainy, dzięki którym będą mogli lepiej funkcjonować w
nowym środowisku społeczno-zawodowym. Szczegółowe informacje o wsparciu znajdują się w
zakładce: projekty w realizacji/AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY – Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.