Zespół projektowy SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! informuje, że prowadzona jest ciągła rekrutacja uczestników do projektu. Uczestnicy z I Edycji po zakończeniu szkoleń zawodowych kierowani są na staże do przedsiębiorstw w pow. kłodzkim, z którymi nawiązano współpracę. Zapraszamy pracodawców do zgłaszania swoich potrzeb kadrowych do biura projektu aby przeanalizować możliwości przygotowania zawodowego uczestników projektu zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.