W tym miesiącu rozpoczęły się zajęcia dla 45 seniorów z gminy Dziadowa Kłoda na warsztatach Aktywny senior skutecznie działa na rzecz lokalnego środowiska oraz Podnoszenie e-kompetencji. Seniorzy podczas warsztatów dzielą się swoimi pasjami i tworzą dzieła z lokalnych odpadów, pokazując przy tym jak można je wykorzystać praktycznie. Cyfrowe kompetencje seniorzy zdobywają na warsztatach z laptopami, telefonami/smartfony/ i tabletami. Wolontariusze ? młodzież z gminy pomaga seniorom podczas zajęć skutecznie wejść w cyfrowy świat.