Staże zawodowe w projekcie AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! rozpoczęte. 13 uczestników i uczestniczek projektu od dzisiaj odbywają staż zawodowy w dolnośląskich przedsiębiorstwach. Przez trzy miesiące będą doskonalić umiejętności w zawodzie pracownik terenów zielonych. W trakcie stażu będą objęci opieką pośrednika pracy, który będzie monitorował przebieg stażu i w porozumieniu z przedsiębiorcami chętnymi do zatrudnienia stażystów po odbyciu stażu, przygotuje ich do podjęcia stałej pracy. Pośrednik pracy przygotuje również ofertę alternatywna dla każdego stażysty, tak aby po zakończeniu stażu mógł zdecydować czy podejmie zatrudnienie zgodnie z ofertą.