W dniu 7 czerwca br. ostatnia uczestniczka z II Edycji projektu zakończyła staż zawodowy. Tym samy planowane wsparcie dla 20 uczestniczek projektu w postaci staży zawodowych u dolnośląskich pracodawców zakończono w całości. Większość uczestniczek otrzymała propozycje zatrudnienia w pracodawców, co zwiększyło ich szanse na dalszy rozwój zawodowy.