Szkolenia zawodowe Pracownik terenów zielonych w projekcie AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! rozpoczęte. Uczestnicy projektu wezmą udział w wykładach i zajęciach teoretycznych (40 godz.) prowadzonych przez specjalistów architektury krajobrazu, agronomii, BHP oraz maszyn i urządzeń stosowanych w pielęgnacji terenów zielonych. Przez 60 godz. uczestnicy będą się uczyć praktycznego zastosowania wiedzy do utrzymania terenów zielonych zgodnie ze sztuką zawodu. Na wyznaczonych terenach zielonych będą uczyć się stosować narzędzia adekwatnie do zadanych czynności, pielęgnować rośliny i stosować środki ochrony roślin. Szkolenie zakończy się dwuetapowym egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przez Fundację VCC, akredytowaną przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą egzamin otrzymają międzynarodowy certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Pracownik terenów zielonych.