Szkolenie Pracownik obsługi biurowej w standardzie VCC rozpoczęte. Pięciu uczestników projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! oraz cztery uczestniczki projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDZNIENIA, rozpoczęło szkolenie zawodowe w zawodzie Pracownik obsługi biurowej. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w wykładach i warsztatach przygotowanych zgodnie z programem szkolenia, które obejmuje cztery moduły tematyczne: Wiedza o gospodarce, Organizacja i funkcjonowanie biura, Komputer w pracy biurowej, Technika biurowa. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu kwalifikacyjnego VCC w tym zawodzie.