Technologia ICT


Fundacja ECO-INNOVA  w swojej działalności podkreśla znaczenie   technologii informacyjno-komunikacyjnych (Information and Communication Technologies –ICT)  gdyż wspomagają  zrównoważony rozwój i ekoinnowacje.  ICT są fundamentem nowoczesnej edukacji, bez udziału ICT nie można  budować społeczeństwa informacyjnego. Mamy dzisiaj  wiedzę o tym, że  obecne technologie ICT są zaawansowane i ciągle się rozwijają oraz o tym, że  społeczeństwo coraz bardziej potrzebuje stałego dostępu do tych technologii bez potrzeby posiadania  specjalistycznej wiedzy. Wiemy też, że społeczeństwo oczekuje aby urządzenia i usługi ICT były dostępne praktycznie wszędzie jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo, poufność i niezawodność.

Zespół Fundacji ECO-INNOVA chce aby tak właśnie było, dlatego  opracował własny program edukacyjny pod nazwą „Od przedszkola do seniora, uczymy się stosować nowe technologie ICT dla ochrony środowiska naturalnego”. Nasz autorski program jest realizowany w dolnośląskich przedszkolach, szkołach, uczelniach oraz Uniwersytetach Trzeciego Wieku, po to aby każdy z nas był świadomym eko-obywatelem społeczeństwa informacyjnego.

Zapraszamy do korzystania z nowoczesnej formy edukacji i zdobywania wiedzy za pomocą ICT oraz nowoczesnych narzędzi do edukacji ekologicznej.

Loading
Facebook