• 2 kwietnia 2016

Wsparcie na starcie!

Fundacja ECO-INNOVA w partnerstwie z FUNDACJĄ EKSPERT – KUJAWY (Lider projektu), realizuje projekt pt. Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyski.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych, w okresie IV.2016 – XII.2018. Wartość dofinansowania 898 579,17 zł.
Celem projektu jest zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez 65 uczestników o niskich kwalifikacjach w wieku 15 -24 lata zaliczanych do grupy NEET zamieszkujących powiat wałbrzyski ziemski.

Facebook