w zawodzie Pracownik terenów zielonych i otrzymali pracę w przedsiębiorstwach w których odbywali staże. Zakończyli oni udział w projekcie i opuścili program zgodnie z zaplanowana ścieżką. Przedsiębiorstwa w których podjęli pracę deklarują dalsze kształcenie nowych pracowników w zakresie nowoczesnych technologii, które są niezbędne do wykonywania pracy na terenach zielonych. Nowi pracownicy byli zaproszeni na zorganizowane przez pracodawców eventy plenerowe, na których w formie rekreacyjnej uczestniczyli w poznawaniu nowych technologii wykonywania zawodu.