W najbliższych dniach komisja projektowa rozpatrzy wnioski o dodatek relokacyjny, jakie złożyły uczestniczki w zawiązku z zamiarem lub podjęciem pracy poza miejscem zamieszkania w odległości większej niż 50 km. Zgodnie z zasadami przyznawania dodatku relokacyjnego, uczestniczka musi podjąć pracę w formie umowy o pracę, min. na ? etatu, min. na 6 m-cy, min. wynagrodzenie ? minimalne krajowe.