ukończyły szkolenie zawodowe i uzyskały kwalifikacje w zawodzie Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu. Uczestniczki zadeklarowały skorzystanie z dodatku relokacyjnego w ramach wsparcia mobilności geograficznej w związku z podjęciem pracy w miejscowości odległej powyżej 50 km od miejsca zamieszkania. Zainteresowane osoby złożyły wnioski o przyznanie dodatku relokacyjnego w związku z podjęciem stałego zatrudnienia na umowę o pracę u pracodawców w woj. dolnośląskim. Zasady przyznawania dodatku relokacyjnego są opublikowane na stronie projektu.