W dniu 6-7 luty 2017r. odbyły się warsztaty motywacyjne dla uczestników projektu w Wałbrzychu, Nowej Rudzie i Polkowicach. W związku z przesunięciem zajęć na warsztatach motywacyjnych w dniu 06 luty 2017r. w Wałbrzychu z godz. 14.00 na 16.00 z przyczyn technicznych lokalu, grupa z Wałbrzycha odbędzie 2 godz. zajęć dodatkowo w dniu 15.02.2017r. po zakończeniu indywidualnego wsparcia psychologicznego.