• 20 czerwca 2020

Wsparcie dla uczestników projektu POTENCJAŁ JEST W NAS!

Mieszkańcy pow. wałbrzyskiego i m. Wałbrzych otrzymają pierwsze wsparcie w projekcie. Psycholog przeprowadzi diagnozę sytuacji społecznej 20 uczestników projektu, a kolejni specjaliści doradca zawodowy i pracownik socjalny  włączą  się ze wsparciem w tworzeniu dla każdego Uczestnika projektu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. O działaniach zespołu wsparcia będziemy informować na bieżąco na stronie projektu.

Facebook