12 uczestniczek projektu z pow. głogowskiego, polkowickiego i lubińskiego otrzymuje wsparcie psychologów na warsztatach motywacyjnych oraz podczas indywidualnych spotkań z psychologiem. 9 uczestniczek, weźmie udział w treningu umiejętności pracowniczych, w obszarach zdefiniowanych przez psychologa, aby nabyły umiejętności których nie posiadają lub wzmocniły te które posiadają w stopniu niewystarczającym, a są potrzebne do spełnienia oczekiwań rynku pracy.