Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy w okresie IV.2016- III.2018. W ramach projektu przeprowadzono aktywizację zawodową 65 osób młodych z grupy NEET (15-24 lat) zamieszkałych na terenie pow. wałbrzyskiego ziemskiego. Podczas szkoleń zawodowych i staży u lokalnych pracodawców, uczestnicy projektu pozyskali również wiedzę w zakresie stosowania technologii ICT w wykonywanych zawodach.