• 2 kwietnia 2021

Współtworzymy Nowy Europejski Bauhaus! Zapraszamy!

Współtworzymy Nowy Europejski Bauhaus! Zapraszamy!

Nowa europejska inicjatywa Bauhaus łączy Europejski Zielony Ład z naszymi przestrzeniami życiowymi.

Nowy Europejski Bauhaus to twórczy i interdyscyplinarny ruch w trakcie tworzenia, a Ty możesz być jego częścią!

  • To platforma do eksperymentowania i łączenia , sprzyjająca współpracy między myślicielami i wykonawcami, którzy chcą zaprojektować nasze przyszłe sposoby wspólnego życia.
  • To pomost między światem nauki i technologii a światem sztuki i kultury .
  • To zaproszenie do zmiany perspektywy i spojrzenia na nasze ekologiczne i cyfrowe wyzwania jako na okazję do zmiany naszego życia na lepsze.
  • To świeże podejście do wspólnego znajdowania innowacyjnych rozwiązań złożonych problemów społecznych poprzez współtworzenie. Inicjatywa ma na celu kształtowanie naszego myślenia, zachowań i rynków wokół nowych sposobów życia i budowania. Więcej tutaj

Facebook