Zapraszamy! Współtworzymy Nowy Europejski Bauhaus! Zapraszamy! Nowa europejska inicjatywa Bauhaus łączy Europejski Zielony Ład z naszymi przestrzeniami życiowymi. Nowy Europejski Bauhaus to twórczy i interdyscyplinarny ruch w trakcie tworzenia, a Ty możesz być jego częścią

! To platforma do eksperymentowania i łączenia , sprzyjająca współpracy między myślicielami i wykonawcami, którzy chcą zaprojektować nasze przyszłe sposoby wspólnego życia. To pomost między światem nauki i technologii a światem sztuki i kultury .

To zaproszenie do zmiany perspektywy i spojrzenia na nasze ekologiczne i cyfrowe wyzwania jako na okazję do zmiany naszego życia na lepsze. To świeże podejście do wspólnego znajdowania innowacyjnych rozwiązań złożonych problemów społecznych poprzez współtworzenie. Inicjatywa ma na celu kształtowanie naszego myślenia, zachowań i rynków wokół nowych sposobów życia i budowania.

Więcej tutaj.