Zarząd fundacji podjął uchwałę, na mocy której wdraża do praktyki nowe rozwiązanie wypracowane w ramach projektu pt. „NEET want job” finansowanego przez Fundację Fundusz Współpracy na podstawie umowy o powierzenie grantu. Założone cele projektowe zostały osiągnięte. W zakładce projektu znajduje się opis projektu, jego produkty oraz prezentacja rozwiązania. Zapraszamy do zapoznania się z rozwiązaniem.