Zakończyły się szkolenia zawodowe dla pierwszej grupy uczestników projektu pt. Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyski. 23 uczestników rozpoczęło staże zawodowe w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w powiecie wałbrzyskim.

Uczestnicy zostali zatrudnieni na stanowiskach: florysta, opiekunka osoby starszej, mechanik wyposażenia statków powietrznych, pomoc mechanika samochodowego, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, pomoc kuchenna, kucharz, kelner. Każdy z uczestników przez 3 do 5 miesięcy będzie zdobywać wiedzę praktyczna w wybranym zawodzie. Otrzyma tez wsparcie pośrednika pracy w zakresie podjęcia zatrudnienia po ukończeniu stażu.