Uprzejmie informujemy, że nie mamy już wolnych miejsc na kursy komputerowe ECDL Start w projekcie pt. Bezpłatne szkolenia komputerowe w województwie dolnośląskim współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym na terenie woj. dolnośląskiego.

W okresie styczeń ? kwiecień 2015r. nasze szkolenia ukończyło 110 osób, certyfikaty uzyskało 108 osób. Informacje o standardzie kształcenia na kursach komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence rozumiany jako Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) można pozyskać na portalu www.ecdl.pl.