Zapraszamy dolnośląskich pracodawców do składania ofert na staże zawodowe dla uczestników naszych projektów. Po zakończonych szkoleniach zawodowych, i uzyskanych kwalifikacjach, w najbliższych dniach uczestnicy projektu Mamy POWER do działania! oraz Zawodowy Impuls, będą mogli podjąć staże w zawodach: profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu, pracownik obsługi biurowej, pracownik gospodarczy, pomoc kuchenna.