• 5 października 2019

Zapraszamy dolnośląskich pracodawców do składania ofert na staże zawodowe dla uczestników naszych projektów.

Zapraszamy dolnośląskich pracodawców do składania ofert na staże zawodowe dla uczestników naszych projektów. Po zakończonych szkoleniach zawodowych, i uzyskanych kwalifikacjach, w najbliższych dniach uczestnicy projektu Mamy POWER do działania! oraz Zawodowy Impuls, będą mogli podjąć staże w zawodach: profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu, pracownik obsługi biurowej, pracownik gospodarczy, pomoc kuchenna.

Facebook