• 5 czerwca 2019

Zapraszamy firmy/osoby do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na:

Zapraszamy firmy/osoby  do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na:

  • ubezpieczenie NNW dla uczestników projektu,
  • grupowe poradnictwo zawodowe w formie wolontariatu,
  • trening aktywnego poszukiwania pracy w formie wolontariatu,
  • wynajem sal na przeprowadzenie zajęć
  • catering

W ramach projektu ZAWODOWY IMPULS. Treść zapytań ofertowych wraz z Formularzami ofert publikujemy poniżej:

Rozeznanie rynku na ubezpieczenie NNW
Rozeznanie rynku Grupowe poradnictwo zawodowe
Rozeznanie rynku Trening aktywnego poszukiwania prac
Rozeznanie rynku na wynajem sal na zajęcia
Rozeznanie rynku na catering

Facebook