Nasze projekty:

 • „Mamy POWER do działania!”
 • „ZAWODOWY IMPULS”
 • „Nowoczesne rozwiązania dla stażystów”
 • „NEET want job”
 • „Sięgnij po więcej”
 • „Nowoczesny i aktywny senior”
 • „Przez aktywność do zatrudnienia”
 • „Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyskim”, projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy w okresie IV.2016- III.2018. W ramach projektu przeprowadzono aktywizację zawodową 65 osób młodych z grupy NEET (15-24 lat) zamieszkałych na terenie pow. wałbrzyskiego ziemskiego. Podczas szkoleń zawodowych i staży u lokalnych pracodawców, uczestnicy projektu pozyskali również wiedzę w zakresie stosowania technologii ICT w wykonywanych zawodach.
 • „Aktywizacja zawodowa –TAK!”, projekt realizowany w partnerstwie z publiczną Noworudzką Szkołą Techniczną w okresie XI.2016- XII.2017. W ramach projektu przeprowadzono aktywizację zawodową 24 osób bezrobotnych, nisko wykwalifikowanych, zamieszkałych w 12 powiatach woj. dolnośląskiego. W ramach kompleksowego wsparcia, w tym szkoleń zawodowych, dodatkowo 12 uczestników projektu wzięło udział w kursie komputerowym ECDL Base, a nabyte umiejętności mogli wykorzystać na stażach zawodowych i w pracy.
 • „Nowoczesne metody edukacji i integracji społecznej dla zrównoważonego rozwoju”, zarządzanie projektem we współpracy z NGO i zespołem szkół publicznych w okresie VI.2015-XII.2015, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu powstanie edukacyjna gra komputerowa do edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
 • „Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego w Nowej Rudzie” zarządzanie projektem we współpracy z NGO i JST w okresie IV.2015-XII.2015, projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
 • Bezpłatne szkolenia komputerowe w województwie dolnośląskim”, projekt realizowany we współpracy z NGO w okresie I.2015-VI.2015, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu 130 osób z woj. dolnośląskiego nabędzie umiejętności komputerowych na poziomie ECDL Start, które pozwolą na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL).
 • „Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski”, projekt realizowany w partnerstwie ze szkoła publiczną i przedsiębiorstwem, w okresie od V.2014-IV.2015, współfinansowany ze środków fundacji i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Norweskiego. W ramach projektu powstał Polski Portal Bioróżnorodności (ppbio.pl)
 • „Nowoczesne wspieranie działań społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju”, projekt realizowany w partnerstwie ze szkołą publiczną i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, w okresie VII. –XII.2014, współfinansowany ze środków fundacji i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu powstało narzędzie ICT do edukacji ekologicznej (ekochmurka.pl)
 • „Z komputerem na TY – kurs komputerowy dla osób powyżej 50 roku życia”, projekt realizowany we współpracy z NGO w okresie VII.2013-V.2014, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu 118 osób z woj. dolnośląskiego zwiększyło kompetencje informatyczne na poziomie Start i Core, uprawniające do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence,ECDL) – jednolity dla całej Unii Europejskiej.
 • „Od przedszkola do seniora uczymy się stosować nowe technologie ICT dla ochrony naturalnego środowiska”, projekt autorski realizowany od IV.2013 w trybie ciągłym ze środków własnych fundacji oraz dotacji pozyskanych w ramach współpracy z NGO i przedsiębiorstwami. W ramach projektu powstają działania, które pozwalają zrozumieć społeczeństwu jak technologie informacyjne pomagają dbać o naturalne środowisko. Działania prowadzone są na terenie całego woj. dolnośląskiego.
Loading
Facebook