Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyski. Kolejni uczestnicy projektu podjęli staże zawodowe w branży turystycznej w pow. wałbrzyskim w zawodzie kelner i recepcjonista Z badania preferencji zawodowych uczestników odbywających staż wynika, że w większości nie zamierzają podjąć pracy u lokalnych pracodawców z powodu minimalnych płac. Wskazują, że będą poszukiwać pracy w krajach UE i w Norwegii, gdyż płace są kilkukrotnie wyższe.