Fundacja ECO-INNOVA tworzy i realizuje projekty w których innowacje ekologiczne są fundamentem działań pozytywnie wpływających na środowisko naturalne. W centrum zainteresowania zespołu projektowego są wszelkie zagadnienia, które dotyczą wpływu człowieka na jego naturalne środowisko, zastosowania najnowszych osiągnięć nauki i techniki dla środowiska, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania trzeciego sektora i działań społecznych. Obszary projektowe to:

 • edukacja ekologiczna
 • ICT- technologie informacyjno-komunikacyjne dla społeczeństwa i środowiska
 • tworzenie i promowanie eco-wolontariatu z wykorzystaniem technologii ICT
 • promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży
 • wdrażanie standardów zrównoważonego rozwoju
 • zastosowanie nowoczesnych technologii dla ochrony środowiska
 • transfer wiedzy z ośrodków naukowych do przemysłu
 • budowanie relacji współpracy centrów badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami
 • promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu
 • współpraca samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych
 • tworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego
Loading
Facebook