Fundacja ECO-INNOVA tworzy i realizuje projekty w których innowacje ekologiczne są fundamentem działań pozytywnie wpływających na środowisko naturalne. W centrum zainteresowania zespołu projektowego są wszelkie zagadnienia, które dotyczą wpływu człowieka na jego naturalne środowisko, zastosowania najnowszych osiągnięć nauki i techniki dla środowiska, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania trzeciego sektora i działań społecznych.

Obszary projektowe to:

Projekty:

W TRAKCIE REALIZACJI

Pogodna Jesień Życia
w powiecie kłodzkim
i dzierżoniowskim

Zielony
Ład
Europy

ZREALIZOWANE

Akademia
Pozytywnej
Zmiany

Akademia Pozytywnej Zmiany- wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

Aktywnie
w stronę
zmian

Wsparcie psychologiczne,
prawne, zawodowe i językowe
dla uchodźców z Ukrainy

Potencjał
jest
w nas

NEET
want
job

Zawodowy
IMPULS

Nowoczesne rozwiązania
dla stażystów

Mamy POWER
do działania

Sięgnij
po więcej

Nowoczesny
i aktywny senior

Wsparcie na starcie

Przez aktywność
do zatrudnienia

Z komputerami na TY
-kurs komputerowy
dla osób powyżej 50 r.ż

Aktywizacja
zawodowa -TAK!

Nowoczesne metody edukacji i integracji społecznej
dla zrównoważonego rozwoju

Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego 
w Nowej Rudzie

Bezpłatne szkolenia komputerowe
w województwie dolnośląskim

Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski

Nowoczesne wspieranie działań społeczeństwa
na rzecz zrównoważonego rozwoju

Od przedszkole do seniora
uczymy się stosować nowe technologie CT dla ochrony naturalnego środowiska

FUNDACJA ECO-INNOVA

  • KRS: 0000449934
  • REGON: 022073826
  • NIP: 8971787981