Fundacja ECO-INNOVA tworzy i realizuje projekty w których innowacje ekologiczne są fundamentem działań pozytywnie wpływających na środowisko naturalne. W centrum zainteresowania zespołu projektowego są wszelkie zagadnienia, które dotyczą wpływu człowieka na jego naturalne środowisko, zastosowania najnowszych osiągnięć nauki i techniki dla środowiska, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania trzeciego sektora i działań społecznych.

Obszary projektowe to:

Projekty:

ZREALIZOWANE

Mamy POWER
do działania

Zawodowy
IMPULS

Nowoczesne rozwiązania
dla stażystów

NEET
want job

Sięgnij
po więcej

Nowoczesny
i aktywny senior

Przez aktywność
do zatrudnienia

Wsparcie
na starcie

Aktywizacja
zawodowa -TAK!

Nowoczesne metody edukacji i integracji społecznej
dla zrównoważonego rozwoju

Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego 
w Nowej Rudzie

Bezpłatne szkolenia komputerowe
w województwie dolnośląskim

Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski

Nowoczesne wspieranie działań społeczeństwa
na rzecz zrównoważonego rozwoju

Z komputerami na TY
-kurs komputerowy
dla osób powyżej 50 r.ż

Od przedszkole do seniora
uczymy się stosować nowe technologie CT dla ochrony naturalnego środowiska

Potencjał jest
w nas!

W TRAKCIE REALIZACJI

Akademia POZYTYWNEJ
Zmiany- wsparcie dla
uchodźców z Ukrainy

Wsparcie psychologiczne,
prawne, zawodowe
i językowe dla uchodźców
z Ukrainy

Aktywnie
w stronę
zmian

Akademia
Pozytywnej
Zmiany

Zielony
Ład
Europejski

FUNDACJA ECO-INNOVA

  • KRS: 0000449934
  • REGON: 022073826
  • NIP: 8971787981