Fundacja ECO-INNOVA tworzy i realizuje projekty w których innowacje ekologiczne są fundamentem działań pozytywnie wpływających na środowisko naturalne. W centrum zainteresowania zespołu projektowego są wszelkie zagadnienia, które dotyczą wpływu człowieka na jego naturalne środowisko, zastosowania najnowszych osiągnięć nauki i techniki dla środowiska, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania trzeciego sektora i działań społecznych.

Obszary projektowe to:

Projekty:

100%