Plakat_AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY_3 (1)_page-0001

 

Bieżące informacje o realizacji projektu

Harmonogram udzielania wsparcia

Bieżące informacje o realizacji projektu

Informacje o projekcie (aktualizacja 1)

Plakat(aktualizacja 1)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (aktualizacja 1)

Formularz rekrutacyjny

Umowa na wzór kontraktu socjalnego

Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dziećmi osoba zależną 

Wniosek do ZUS, druk US-7

Oświadczenie uczestnika

Zakres danych osobowych

Obowiązek informacyjny RODO

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zobowiązanie uczestnika

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia