• All
 • agencja zatrudnienia
 • akademia pozytywnej zmiany
 • aktywizacja zawodowa
 • aktywny senior
 • europejski zielony ład
 • koronawirus
 • mikołajki
 • Nowe technologie
 • Nowy Europejski Bauhaus
 • nowy rok
 • Plenerowe warsztaty aktywności ekologicznej
 • pomoc ukrainie
 • Projekty partnerskie
 • szkolenia zawodowe
 • Uncategorized
 • wolontariat
 • współpraca międzynarodowa
 • zabawa andrzejkowa
 • Zapytanie ofertowe
 • życzenia świąteczne
Szkolenia z Zielonych Zawodów w Ramach Zielonego Ładu

23 sierpnia, 2023

Fundacja Eco-Innova Rozpoczyna Szkolenia z Zielonych Zawodów w Ramach Zielonego Ładu Mamy zaszczyt ogłosić, że Fundacja Eco-Innova rozpoczęła nową inicjatywę w ramach dążenia do zrównoważonego rozwoju i wspierania ochrony środowiska. W odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z ochroną klimatu i zrównoważonym rozwojem, fundacja podjęła kroki w kierunku szkolenia kadr z tzw. „zielonych zawodów”, obejmujących różne […]

Warsztaty zdrowego żywienia.

3 listopada, 2022

Dzięki wspaniałym dietetyczkom, które współpracują z fundacją, możemy w różnych cyklach organizować warsztaty zdrowego żywienia. Kolejne warsztaty skierowane są do seniorów, aby wesprzeć ich praktyczną wiedzą jak zdrowo się odżywiać w zdrowiu i chorobie.Wspólne przyrządzanie posiłków z produktów które zapewniamy pod nadzorem dietetyka, pozwalaseniorom ocenić ich walory smakowe oraz zdrowotne. Zapraszamy ? zapisy w biurze […]

Zielony wolontariat pracuje w terenie.

8 października, 2022

Jak co roku jesienią, nasi wolontariusze pracują w terenie ipomagają zgromadzić zapasy żywności dla zwierząt bytujących w parkach i ogródkach działkowych wróżnych miejscowościach woj. dolnośląskiego. W tym roku uczestniczyli wspólnie z wolontariuszami zinnych organizacji w zbieraniu kasztanów, żołędzi, odpadów z kukurydzy oraz jabłek. Pozyskanesmakołyki zostały przekazane organizacjom przyrodniczym, które dokarmiają zwierzęta i ptaki zimą.Życzymy smacznego!

ZIELONA TRANSFORMACJA.

8 października, 2022

W ramach współpracy międzynarodowej, fundacja zawiązała inicjatywę pt. ?Knowledge transfer on ecosystems with autonomous zero-emission vehicles?, która ma na celutransfer wiedzy dla zwiększenia świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie znaczeniatransportu zeroemisyjnego dla sprostania zmianom klimatycznym i wyzwaniom środowiskowym, naprzykładzie rozwiązań stosowanych w Norwegii. Realizowane działania w ramach inicjatywy będąpublikowane w zakładce Projekty w realizacji/dla klimatu.

Rozeznanie rynku na ustalenie cen rynkowych.

12 września, 2022

Zapraszamy podmioty prawne oraz osobyprowadzące działalność gospodarczą do składania ofert na poniżesz usługi:-Rozeznanie rynku na wynajem sal na zajęcia grupowe/warsztaty w projekcie ?AKADEMIAPOZYTYWNEJ ZMIANY? -wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, zapytanie tutaj-Rozeznanie rynku na usługi cateringu dla uczestników na zajęcia grupowe w projekcie ?AKADEMIAPOZYTYWNEJ ZMIANY? -wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, zapytanie tutaj-Rozeznanie rynku na usługi indywidualnego […]

Rekrutacja do projektu ?AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY? – wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

2 września, 2022

Zapraszamy osoby z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 roku w związku z atakiemFederacji Rosyjskiej na Ukrainę, do uczestnictwa w projekcie. Uruchamiamy instrumenty aktywnejintegracji dla osób uciekających do Polski z Ukrainy, dzięki którym będą mogli lepiej funkcjonować wnowym środowisku społeczno-zawodowym. Szczegółowe informacje o wsparciu znajdują się wzakładce: projekty w realizacji/AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY […]

Ogłoszenie! Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy!

15 kwietnia, 2022

Zapraszamy organizatorów pomocy dla uchodźców z Ukrainy do przekazywania informacji o wsparciu jakiego udzielamy uchodźcom. Każda osoba z Ukrainy, która po 24 lutego 2022 roku przybyła do Polski, może skorzystać z pomocy psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy w komunikacji językowej (język ukraiński, rosyjski, angielski i polski). Oferujemy pomoc w podjęciu pracy, uzyskania kwalifikacji zawodowych, nauki języka […]

Tworzymy nowe projekty partnerskie

2 lutego, 2022

Tworzymy nowe projekty partnerskie. W ramach współpracy międzynarodowej, fundacja podjęła współpracę z podmiotami UE wdrażającymi nowe technologie wytwarzania energii z naturalnych zasobów. Menadżerowie stron zamierzają podpisać umowę o współpracy

Działamy w covidzie

3 stycznia, 2022

Działamy w covidzie. Mimo, iż kolejna odmiana koronawirusa osłabia nasz zespół projektowy, to dalej działamy na rzecz naszych projektów. Aktualnie realizujemy dwa projekty dofinansowane ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020 oraz nowe projekty autorskie, w zakresie stosowania technologii ICT dla celów edukacji ekologicznej i aktywizacji zawodowej ?zielonych zawodów?.

Mikołaj na zielonych saniach dla najmłodszych

1 grudnia, 2021

Mikołaj na zielonych saniach dla najmłodszych. Jak co roku ?zielona ekipa? przygotowała prezenty-niespodzianki dla najmłodszych. 6 grudnia, w poniedziałek czekamy na zaproszone dzieci na platformie naszej siedziby aby wspólnie cieszyć się z mikołajkowych prezentów. W tym roku wspieramy dziesięcioro dzieci w wieku do lat 5, dla których droga do prezentów znacznie się wydłużyła z powodu […]

Europejski Zielony Ład i nasze działania

2 listopada, 2021

Europejski Zielony Ład i nasze działania. Co wiemy o Europejskim zielonym ładzie? Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z publikacją: Nasze działania mają na celu zbliżyć interesariuszy zielonego ładu w codziennej pracy projektowej. Nasze małe sukcesy (?zielone miejsca pracy?) dobrze się wpisują w założenia i dążenia do osiągnięcia celów ?zielonej umowy społecznej?.

Rozeznanie cenowe rynku na zakup smartfonów w projekcie pt. AKADEMIA POZTYWNEJ ZMIANY

30 października, 2021

Rozeznanie cenowe rynku na zakup smartfonów w projekcie pt. AKADEMIA POZTYWNEJ ZMIANY. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane sprzedażą smartfonów dla uczestników projektu AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY, do złożenia swojej oferty. Poniżej przedstawiamy zapytanie o cenę w ramach procedury rozeznania rynku oraz formularz oferty jaki należy złożyć w odpowiedzi na zapytanie o cenę. Rozeznanie rynku na zakup smartfonów_30.10.2021

Rozeznanie cenowe rynku na usługi w projekcie pt. AKADEMIA POZTYWNEJ ZMIANY

29 października, 2021

Rozeznanie cenowe rynku na usługi w projekcie pt. AKADEMIA POZTYWNEJ ZMIANY. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane wykonaniem usługi indywidualnego poradnictwa prawnego oraz indywidualnego poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY, do złożenia swojej oferty. Poniżej przedstawiamy zapytanie o cenę w ramach procedury rozeznania rynku oraz formularz oferty jaki należy złożyć w odpowiedzi na zapytanie o cenę. […]

Rozeznanie cenowe rynku na usługi w projekcie pt. AKADEMIA POZTYWNEJ ZMIANY

3 października, 2021

Rozeznanie cenowe rynku na usługi w projekcie pt. AKADEMIA POZTYWNEJ ZMIANY. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane wynajmem sal oraz dostawa cateringu na zajęcia organizowane dla uczestników projektu AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY , do złożenia swojej oferty. Poniżej przedstawiamy zapytanie o cenę w ramach procedury rozeznania rynku oraz formularz oferty jaki należy złożyć w odpowiedzi na zapytanie o cenę. […]

Rozwijanie współpracy międzynarodowej

25 września, 2021

Rozwijanie współpracy międzynarodowej. Fundacja nawiązała współpracę z fundacją edukacji ekologicznej w Norwegii. W ramach współpracy planowane są szkolenia i warsztaty w zakresie tworzenia nowoczesnych form edukacji ekologicznej z zastosowaniem technologii ICT. Nasz partner zamierza odwiedzić Polskę jeszcze w tym roku aby poznać potrzeby naszego regionu w zakresie edukacji ekologicznej i dokładniej określić szczegóły współpracy.

Nowe projekty na start

10 września, 2021

Nowe projekty na start. Fundacja rozpoczęła realizację nowych projektów w ramach RPO WD 2014-2020. Priorytet 9. Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, pt. ?Aktywnie w stronę zmian? oraz ?Akademia pozytywnej zmiany?. Zapraszamy do zakładki Projekty/w realizacji do zapoznania się dokumentacja projektową. Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy. Biuro projektu te. 71 3445036, 572107941, biuro.porktu@eco-innova.pl

Projekt Potencjał Jest w NAS!

31 sierpnia, 2021

został zakończony Projekt Potencjał Jest w NAS! został zakończony. Z przyjemnością informujemy, że wszystkie zaplanowane cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte. Uczestnikom projektu oraz przedsiębiorcom i wszystkim współpracującym przy realizacji projektu serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieje spotkać się podczas realizacji kolejnych projektów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.

?Naturalna MOC działania!? wspiera wolontariuszy

30 lipca, 2021

?Naturalna MOC działania!? wspiera wolontariuszy. Z przyjemnością informujemy, że grono naszych wolontariuszy poszerzyło się o kolejne osoby chcące wspierać działania na rzecz edukacji ekologicznej. Działamy już we wszystkich powiatach woj. dolnośląskiego, a nasi wolontariusze aktywnie włączają się w prowadzenie warsztatów aktywności ekologicznej na terenach wiejskich. Zapraszamy do naszego wolontariackiego zespołu naturalnej MOC-y.

Plenerowe warsztaty aktywności ekologicznej

30 czerwca, 2021

Plenerowe warsztaty aktywności ekologicznej. Rozpoczynamy wakacyjne warsztaty aktywności ekologicznej dla osób dorosłych. Przez okres całych wakacji, raz w tygodniu trenerzy warsztatów zapraszają na spotkania w różnych częściach miasta Wrocławia, gdzie na wybranych terenach zieleni miejskiej będą przeprowadzone warsztaty aktywnego działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego, ?Naturalna MOC działania!?. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem […]

Projekt ?Potencjał jest w Nas! dobiega końca

10 maja, 2021

Projekt ?Potencjał jest w Nas! dobiega końca. Jednakże z powodu przesunięcia terminu realizacji staży zawodowych i niektórych działań w zakresie wsparcia uczestników projektu spowodowanych chorobą Covid-19 uczestników projektu bądź zespołu projektowego, fundacja wystąpiła do Instytucji Pośredniczącej o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.08.2021r.

Współtworzymy Nowy Europejski Bauhaus!

2 kwietnia, 2021

Zapraszamy! Współtworzymy Nowy Europejski Bauhaus! Zapraszamy! Nowa europejska inicjatywa Bauhaus łączy Europejski Zielony Ład z naszymi przestrzeniami życiowymi. Nowy Europejski Bauhaus to twórczy i interdyscyplinarny ruch w trakcie tworzenia, a Ty możesz być jego częścią ! To platforma do eksperymentowania i łączenia , sprzyjająca współpracy między myślicielami i wykonawcami, którzy chcą zaprojektować nasze przyszłe sposoby […]

Projekty pt. ZAWODOWY IMPULS! oraz Mamy POWER do działania! zakończone.

31 marca, 2021

Projekty pt. ZAWODOWY IMPULS! oraz Mamy POWER do działania! zakończone. Informujemy uczestników projektu, pracodawców i wykonawców usług, że do dnia 9 kwietnia br. biuro projektów przyjmuje do rozliczenia: wnioski o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia/ szkolenie/ staż, które nie zostały przez uczestników złożone w okresie realizacji wsparcia; listy obecności na stażu w m-cu marcu br.; […]

Europejski Zielony Ład, co to jest?

20 marca, 2021

Europejski Zielony Ład to plan działania Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Można to osiągnąć poprzez przekształcenie wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także zadbanie o to, by transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu. Europejski Zielony Ład to plan działań umożliwiających: ? bardziej efektywne wykorzystanie […]

Komunikat do uczestników projektów.

6 marca, 2021

Wszystkim uczestnikom projektów pt. ZAWODOWY IMPULS! oraz Mamy POWER do działania!, przypominamy, że 31 marca br. zamykamy działania w obu projektach. Zgodnie z decyzjami Instytucji Pośredniczących, realizacja projektów została przedłużona do 31 marca br. Jak już wcześniej informowaliśmy, zaplanowane działania projektowe kończą się z datą zakończenia realizacji projektów tj. 31 marca 2021r.

Agencja zatrudnienia działająca przy fundacji

28 lutego, 2021

Agencja zatrudnienia działająca przy fundacji, uruchamia dla uczestników naszych projektów, telefoniczne i internetowe konsultacje w sprawach dotyczących zatrudnienia w kwalifikacjach, które uzyskali poprzez udział w projektach. poprzez partnerstwo z agencjami pracy we Włoszech, na terenie Niemiec i w Czechach, mamy możliwości przedstawienia ofert pracy dla zainteresowanych uczestników. Zapraszamy: biuroprojektu@eco-innova.pl tel. 572107941.

Pracodawcy nie chcą zatrudniać stażystów.

5 lutego, 2021

Dlaczego? Pracodawcy nie chcą zatrudniać stażystów. Dlaczego? Odpowiedź jest zawsze taka sama. Większość pracodawców w okresie pandemii i wyłączania z życia gospodarczego różnych branż gospodarki, stara się utrzymać miejsca pracy dla swoich pracowników. Stażyści w większości przypadków, nie otrzymują zatrudnienia mimo deklaracji pracodawców przed przyjęciem na staż, są traktowani jako ?tania siła robocza?. Myślimy jak […]

Realizacja projektów ?Zawodowy Impuls? oraz ?Mamy POWER do działania? zbliża się do końca

31 stycznia, 2021

Realizacja projektów ?Zawodowy Impuls? oraz ?Mamy POWER do działania? zbliża się do końca. Mimo panującej epidemii, pokonując różne trudności zbliżamy się do końca realizacji tych projektów. Ciągle też analizujemy rynek pracy, który się zmienił przez pandemię i nie sprzyja trwałemu lokowaniu naszych uczestników w pozyskanych miejscach pracy. Uczestnikom naszych projektów zawsze pomagamy zarówno w sprawach […]

Informujemy, że ciągle pracujemy zdalnie Informujemy, że ciągle pracujemy zdalnie.

10 stycznia, 2021

Zajęcia w projektach realizowane są zgodnie z założeniami. W bieżące prace projektowe zaangażowali się nasi wolontariusze -specjaliści aby wspierać uczestników i budować nowe relacje z rynkiem pracy. Korespondencje prosimy wysyłać pocztą tradycyjna lub kurierem; można również pozostawić w skrzynce na korespondencję ? jedna znajduje się na parterze budynku, druga na drzwiach wejściowych do biura fundacji.

Informacja dotycząca działania biura.

15 grudnia, 2020

Uprzejmie informujemy, że biuro projektu jest nieczynne z powodu choroby pracowników fundacji na Covid-19. Obsługę zdalną projektów prowadzą przez Internet i telefonicznie wolontariusze fundacji : biuroprojektu@eco-innova.pl, office@eco-innova.pl , tel. 572107941.

Życzenia od Mikołaja!

5 grudnia, 2020

Wszystkim dzieciom uczestników naszych projektów, przesyłamy pozdrowienia od Mikołaja, który przywiózł dla dzieci mikołajkowe upominki. Wolontariusze fundacji odwiedzą Was aby dostarczyć miłe upominki od Mikołaja. Napiszcie do Mikołaja list aby nie zapomniał o Was w przyszłym roku.

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu międzynarodowego pt. ?NEET want job

30 października, 2020

Zarząd fundacji podjął uchwałę, na mocy której wdraża do praktyki nowe rozwiązanie wypracowane w ramach projektu pt. ?NEET want job? finansowanego przez Fundację Fundusz Współpracy na podstawie umowy o powierzenie grantu. Założone cele projektowe zostały osiągnięte. W zakładce projektu znajduje się opis projektu, jego produkty oraz prezentacja rozwiązania. Zapraszamy do zapoznania się z rozwiązaniem.

Wsparcie dla uczestników projektu POTENCJAŁ JEST W NAS!

20 czerwca, 2020

Mieszkańcy pow. wałbrzyskiego i m. Wałbrzych otrzymają pierwsze wsparcie w projekcie. Psycholog przeprowadzi diagnozę sytuacji społecznej 20 uczestników projektu, a kolejni specjaliści doradca zawodowy i pracownik socjalny włączą się ze wsparciem w tworzeniu dla każdego Uczestnika projektu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. O działaniach zespołu wsparcia będziemy informować na bieżąco na stronie projektu.

POTENCJAŁ JEST W NAS!

20 maja, 2020

to nowy projekt fundacji. Zapraszamy do zapoznania się celem i zadaniami projektu w zakładce PROJEKTY w realizacji/ POTENCJAŁ JEST W NAS!. Działania projektowe adresowane są do mieszkańców pow. kłodzkiego, jaworskiego, wałbrzyskiego, m. Wałbrzych, legnickiego i m. Legnica. Wsparciem w projekcie będą objęci mieszkańcy ww. lokalizacji, którzy są wykluczeni lub zagrożeni wykluczeniem społecznym.

POTENCJAŁ JEST W NAS!

30 kwietnia, 2020

To nowy projekt, którego realizację rozpoczynamy w maju. Projekt jest dofinansowany ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020, Priorytet 9. Włączenie społeczne. Działanie 9.1 Aktywna integracja. Priorytet inwestycyjny: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Zapraszamy na stronę projektu w zakładce Projekty/ w […]

Realizacja projektów w czasie epidemii.

10 kwietnia, 2020

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczących, działania w naszych projektach realizowane są z zachowaniem obowiązujących przepisów rządowych oraz organów sanitarnych. Realizowane są zajęcia indywidualne z zachowaniem maksymalnych środków bezpieczeństwa sanitarnego. Uruchomiliśmy konsultacje zdalne uczestników z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym, mentorem, trenerem aktywnego poszukiwania pracy, na adresy mailowe biuroprojektu@eco-innova.pl office@eco-innova.pl w treści informacji prosimy wpisać […]

Zmiana pracy biura fundacji.

16 marca, 2020

W związku z ogłoszona przez rząd polski epidemia koronowirusa, mając na uwadze wszystkie środki bezpieczeństwa, zamykamy biuro fundacji do odwołania. Uruchamiamy wirtualne biuro i komunikację przez Internet i telefon. Biuro projektów: biuroprojektu@eco-innova.pl office@eco-innova.pl tel. 572107941, 713445036

Projekt B+R zrealizowany.

27 lutego, 2020

Fundacja wdrożyła innowacyjne rozwiązanie wypracowane w projekcie B+R, pt. ?Zaprojektowanie w ramach prac B+R innowacyjnej platformy informatycznej wspierającej edukację 3 sektora (NGO) w zakresie zarządzania projektami realizowanymi przez NGO, na tyle elastycznej aby umożliwiała implementacje wypracowanego know-how dla klientów docelowych?. Fundacja zakupiła usługę z jednostki badawczo-rozwojowej, w ramach bonu na innowację ?Bony na innowacje dla […]

Zapraszamy młodzież NEET do projektu Mamy POWER do działania!

10 lutego, 2020

Prowadzimy ciągłą rekrutacje do projektu na terenie woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego. Osoby w wieku 15-29 lat, które są bierne zawodowo, nie uczą i nie kształcą, są wychowankami MOS, MOW, SOSW, pieczy zastępczej, otrzymają kompleksowe wsparcie w projekcie w tym szkolenie zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych, opiekę psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, mentora. Uczestnicy odbywający […]

?Nowoczesne rozwiązania dla stażystów?

30 stycznia, 2020

?Nowoczesne rozwiązania dla stażystów? to międzynarodowy projekt, który fundacja realizuje w partnerstwie z podmiotem włoskim w ramach grantu uzyskanego z Fundacji Fundusz Współpracy z projektu ?Ścieżki współpracy?. Celem projektu jest wypracowanie w partnerstwie międzynarodowym nowego rozwiązania skierowanego do stażystów (osoby bezrobotne) aktywizowane zawodowo . Szczegóły projektu w zakładce Projekty/w realizacji. Zapraszamy.

Staże zawodowe w projekcie ZAWODOWY IMPULS

20 stycznia, 2020

Zapraszamy firmy chętne do przyjęcia na staż uczestników projektu w zawodach: pracownik obsługi biurowej, pracownik gospodarczy, pracownik ds. rachunkowości i księgowości, sprzedawca. Aktualnie 12 uczestników projektu zakończyło staże zawodowe i podjęło zatrudnienie. 48 uczestników odbywa staże zawodowe w pow. kłodzkim, wałbrzyskim, dzierżoniowskim, wrocławskim, jeleniogórskim.

Życzenia. Realizacja działań w projektach.

20 grudnia, 2019

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zespół fundacji życzy naszym uczestnikom i ich Rodzinom spokojnych Świąt i pomyślności w Nowym Roku 2020. Jednocześnie zapraszamy do odwiedzania stron projektów w realizacji, na których publikujemy aktualne harmonogramy wsparcia oraz bieżące informacje o postępie działań projektowych. Informujemy, że dla uczestników projektów uruchomiony jest dodatkowy adres mailowy biuroprojektu@eco-innova.pl oraz tel. […]

Mikołaj z eco-prezentami był u dzieci.

10 grudnia, 2019

Jak co roku 6 grudnia zaproszony Mikołaj odwiedził naszych podopiecznych. Dwadzieścia pięcioro dzieci otrzymało paczki od Mikołaja w tym zdrowe słodkości, eco-gra i zaproszenie na warsztaty zdrowego żywienia z Rodzicami. Miłe chwile będziemy razem wspominać za rok. Zapraszamy.

Zaproszenie do składania ofert na szkolenia zawodowe.

3 grudnia, 2019

Uprzejmie zapraszamy firmy szkoleniowe do składania ofert na szkolenia zawodowe ogłoszone w bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ . Informujemy, że na bieżąco publikujemy ogłoszenia z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie usług szkolenia zawodowego. Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń firmy, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług w powyższym zakresie i są wpisane do RIS.

Eco zabawa, andrzejkowa dla dzieci.

29 listopada, 2019

Eco zabawa, andrzejkowa dla dzieci. Zapraszamy dzisiaj o godz. 17.00, do siedziby fundacji zgłoszone dzieci z opiekunami na andrzejkowe eco spotkanie. Nasi animatorzy pokażą dzieciom jak w zgodzie z naturą wróżyć i czytać figury z odlanego wosku. Dla wszystkich miła muzyka i eco ciasteczka. Najciekawsza wróżba i figura z wosku będą nagrodzone eco-niespodzianką. Zapraszamy!

Uczestnicy projektu Mamy POWER do działania!

15 listopada, 2019

Uczestnicy projektu Mamy POWER do działania! podejmują staże zawodowe w pow. kłodzkim i dzierżoniowskim. Agencja zatrudnienia, działająca przy fundacji nawiązuje nowe kontakty z przedsiębiorstwami zainteresowanymi przyjęciem na staż zawodowy osób młodych do 30 r.ż., bez doświadczenia zawodowego, jednakże z udokumentowanymi kwalifikacjami. Zapraszamy pracodawców do kontaktu z biurem fundacji. office@eco-innova.pl tel. 71 3445036, kom. 572107941.

Eco-działania! Eco-działania!

10 listopada, 2019

Zapraszamy organizacje pozarządowe popierające eco-działania oraz miłośników ekologii do zgłaszania pomysłów na organizowanie spotkań z dziećmi na terenie miasta Wrocławia, na dzień 30 listopada ?Andrzejki? oraz 6 grudnia ?Mikołajki?. Organizujemy spotkanie andrzejkowe ?wróżby i lanie wosku zgodnie z naturą? oraz ekologiczne podarunki od św. Mikołaja. Zapraszamy do kontaktu: office@eco-innova.pl , tel. 713445036.

Zawodowy Impuls ma już 47 uczestników

30 października, 2019

Zawodowy Impuls ma już 47 uczestników na stażach zawodowych. Staże odbywają się u pracodawców w pow. kłodzkim, wałbrzyskim i jeleniogórskim. W miesiącu listopadzie, kolejnych 24 uczestników podejmie staż zawodowy w pow. wałbrzyskim, wrocławskim, dzierżoniowskim, kłodzkim i trzebnickim.

Godziny dyżurów w biurze projektu

15 października, 2019

Godziny dyżurów w biurze projektu Mamy POWER do działania! Z uwagi na fakt, że do większości uczestników musimy docierać osobiście i obsługa biura projektu musi pracować również w terenie, zmieniamy godziny pracy biura. Od dzisiaj biuro projektu będzie czynne: poniedziałek, środa i piątek od 8.00-11.00, oraz w nielimitowanym czasie w terenie w pozostałe dni tygodnia. […]

Zapraszamy dolnośląskich pracodawców do składania ofert na staże zawodowe dla uczestników naszych projektów.

5 października, 2019

Zapraszamy dolnośląskich pracodawców do składania ofert na staże zawodowe dla uczestników naszych projektów. Po zakończonych szkoleniach zawodowych, i uzyskanych kwalifikacjach, w najbliższych dniach uczestnicy projektu Mamy POWER do działania! oraz Zawodowy Impuls, będą mogli podjąć staże w zawodach: profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu, pracownik obsługi biurowej, pracownik gospodarczy, pomoc kuchenna.

Międzynarodowy wymiar realizowanych projektów.

30 września, 2019

Międzynarodowy wymiar realizowanych projektów. Miło na poinformować, że podjęliśmy współpracę z włoskim podmiotem w celu wprowadzenia komponentu międzynarodowego do realizowanych przez nas projektów. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę i potencjał twórczy dla stworzenia nowych rozwiązań, które nasze rezultaty naszych projektów przeniosą poza rynek polski. Dla projektu Zawodowy Impuls stworzyliśmy innowacyjne rozwiązanie dla stażystów, które dzięki technologii […]

Zapraszamy firmy wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), do składania ofert na wykonanie kompleksowych usług szkoleniowych.

15 września, 2019

Zapraszamy firmy wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), do składania ofert na wykonanie kompleksowych usług szkoleniowych. W każdym realizowanym aktualnie projekcie udzielamy uczestnikom wsparcia w postaci szkoleń zawodowych, zdefiniowanych indywidualnie do potrzeb uczestnika zgodnie z jego preferencjami zawodowymi. W bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ na bieżąco publikujemy ogłoszenia z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie […]

Staże zawodowe w projekcie ZAWODOWY IMPULS.

30 sierpnia, 2019

W tym miesiącu 12 uczestników projektu, po zakończeniu szkolenia zawodowego i uzyskaniu kwalifikacji, podjęło staż zawodowy (4 miesiące) u pracodawcy w pow. wałbrzyskim w zawodzie Pracownik utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych. Mamy nadzieję, że uczestnicy i pracodawca zrealizują program stażu i podejmą dalsza współpracę. Będziemy monitorować postęp uczestników w zdobywaniu doświadczenia zawodowego.

Rozeznanie rynku asystent OzN

2 sierpnia, 2019

Rozeznanie rynku na usługi asystenta OzN w projekcie Mamy POWER do działania! Zapraszamy osoby lub firmy do składania ofert na wykonanie usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością w ramach procedury rozeznania rynku. Szczegóły związane z wykonaniem usługi znajdują się w załączonych dokumentach poniżej. Rozeznanie rynku asystent OzN i formularz oferty

Projekt SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! zakończony.

2 sierpnia, 2019

Z ostatnim dniem lipca zakończyliśmy realizację projektu. Prosimy wszystkie osoby biorące udział w projekcie o dostarczanie do biura projektu brakujących dokumentów o które wcześniej prosiliśmy. Scany można przesłać mailem na adres office@eco-innova.pl jednak do rozliczenia uczestnictwa i finansowych zobowiązań są konieczne poprawnie wypełnione oryginały dokumentów. Dokumenty będą przyjmowane tylko do 15 sierpnia.

Mamy POWER do działania! Nabiera tempa.

10 lipca, 2019

Mimo wakacji nasz zespół projektowy stara się docierać do młodych osób, które mogą spełniających warunki uczestnictwa w projekcie. Z informacji otrzymywanych od zainteresowanych wynika, że większość z nich nie posiada dokumentów potwierdzających pobyt w palcówkach wskazanych w formularzu rekrutacyjnym. Prosimy, aby na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższym czasie zabrać ze sobą dokument tożsamości […]

Rozeznanie rynku usługi psychologa

8 lipca, 2019

W ramach rozeznania rynku na usługi psychologiczne, zapraszamy osoby lub firmy wykonujące usługi wsparcia psychologicznego do składania ofert na usługi psychologa dla uczestników projektu pt. Mamy POWER do działania! Szczegóły zapytania znajdują się w dokumencie Rozeznanie rynku usługi psychologa wraz z formularzem oferty. Zapraszamy do składania ofert zgodnie ze wskazaniem w załączonych dokumentach. Rozeznanie rynku […]

Działania w projekcie SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! dobiegają końca.

30 czerwca, 2019

W lipcu zakończą się ostatnie staże zawodowe uczestników. Informujemy pracodawców u których uczestnicy projektu odbywają staże do składania zaległych dokumentów rozliczających refundację kosztów opieki nad stażystami. Z dniem 31 lipca br. Zamykamy rozliczenie finansowe projektu. Dokumenty związane z odbywaniem stażu zawodowego przez uczestników przyjmujemy do 10 sierpnia br. Po tej dacie nie będzie możliwości rozliczenia […]

Zapraszamy firmy/osoby do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na:

5 czerwca, 2019

Zapraszamy firmy/osoby do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na: ubezpieczenie NNW dla uczestników projektu, grupowe poradnictwo zawodowe w formie wolontariatu, trening aktywnego poszukiwania pracy w formie wolontariatu, wynajem sal na przeprowadzenie zajęć catering W ramach projektu ZAWODOWY IMPULS. Treść zapytań ofertowych wraz z Formularzami ofert publikujemy poniżej: Rozeznanie rynku na ubezpieczenie NNW Rozeznanie […]

Zawodowy Impuls nabiera tempa

30 maja, 2019

W bazie konkurencyjności pod adresem  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ będziemy na bieżąco publikować ogłoszenia z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie usług poradnictwa zawodowego, psychologicznego, szkole zawodowych, pośrednictwa pracy. Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń firmy i osoby, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług w powyższym zakresie.

Rekrutacja uczestników do projektu ZAWODOWY IMPULS rozpoczęta.

16 maja, 2019

Zapraszamy osoby po 30 roku życia, bezrobotne i bierne zawodowo, zamieszkałe na terenie woj. dolnośląskiego, na obszarach rewitalizowanych oraz w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj.: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, Nowa Ruda, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śl., Zgorzelec, Złotoryja, do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje o projekcie w zakładce Projekty […]

Aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!

28 lutego, 2019

Aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! daje pozytywne rezultaty. Za kilka dni ośmiu uczestników zakończy staż zawodowy a pracodawcy już zadeklarowali przyjęcie stażystów do pracy. Organizatorzy działań projektowych pozyskują kolejne przedsiębiorstwa zainteresowane przyjmowaniem na staż uczestników naszego projektu. Współpraca w tym zakresie rozwija się dynamicznie z korzyścią dla uczestników projektu. Informacja dla uczestników: strona […]

Mamy POWER do działania!

2 lutego, 2019

Mamy POWER do działania! to nowy projekt fundacji. Przygotowujemy rekrutację uczestników do projektu, którą będziemy prowadzić na terenie woj. dolnośląskiego i woj. wielkopolskiego. Projekt skierowany jest do osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, z grupy NEET. Szczegółowe informacje wkrótce.

Staże dla uczestników projektu SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!

10 stycznia, 2019

Kolejni pracodawcy z pow. wałbrzyskiego, lubińskiego, dzierżoniowskiego, wrocławskiego wyrazili chęć przyjęcia na staż uczestników naszego projektu. Pracodawcy czekają na pomoce kuchenne, kucharzy, magazynierów, sprzedawców, oferują również zatrudnię po ukończeniu stażu. Uczestnicy otrzymują szanse nabycia doświadczenia zawodowego oraz trwałej aktywizacji w wykonywanym zawodzie. Informacje o działaniach w projekcie na stronie projektu. Zapraszamy.

Projekt ?Nowoczesny i aktywny senior? zakończony.

12 grudnia, 2018

W gminie Dziadowa Kłoda zakończono projekt ?Nowoczesny i aktywny senior?. Na uroczystym obiedzie zorganizowanym przez Fundację i Stowarzyszenie LIBRA na rzecz odnowy gminy Dziadowa Kłoda, w świetlicy wiejskiej, podsumowano zrealizowane działania projektowe i osiągnięte cele. Wręczono nagrody książkowe dla zwycięzców konkursu ?Lider czytania?, przyznano tytuł ?Lider czytania? zwycięzcy pierwszego miejsca. W spotkaniu udział wzięło 50 […]

Rekrutacja uczestników do projektu ?SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!?

15 listopada, 2018

Zespół projektowy SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! informuje, że prowadzona jest ciągła rekrutacja uczestników do projektu. Uczestnicy z I Edycji po zakończeniu szkoleń zawodowych kierowani są na staże do przedsiębiorstw w pow. kłodzkim, z którymi nawiązano współpracę. Zapraszamy pracodawców do zgłaszania swoich potrzeb kadrowych do biura projektu aby przeanalizować możliwości przygotowania zawodowego uczestników projektu zgodnie z potrzebami […]

Wycieczka turystyczno ? rekreacyjna ?Nowoczesnych Seniorów?

30 października, 2018

Działania w projekcie ?Nowoczesny i aktywny senior? dobiegają końca. We wrześniu seniorzy brali udział w wycieczce turystyczno ? rekreacyjnej do dolnośląskich uzdrowisk. Zwiedzili uzdrowiska w powiecie jeleniogórskim, lubańskim, wałbrzyskim i kłodzkim. Od czerwca do października brali udział w warsztatach ponoszących e-kompetencje, bezpieczeństwa seniorów w życiu i zdrowiu, dziennikarskich, czytelnictwa, ratownictwa medycznego. W grudniu nastąpi rozstrzygniecie […]

Indywidualne szkolenia zawodowe projektu SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!

6 października, 2018

W dniu 04 października br. uczestnicy projektu SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! rozpoczęli indywidualne szkolenia zawodowe. Organizatorem szkoleń jest firma RECENTIA Szkoły Kursy Szkolenia Marta Dajewska z Lubina. Program szkoleń został opracowany indywidualnie dla każdego uczestnika w zawodach: pomoc kuchenna, sprzedawca z elementami marketingu oraz serwisant rowerów. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia szkolenia oraz przystąpią […]

Wsparcie w projekcie SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!

14 września, 2018

W projekcie SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! uczestnicy I Edycji projektu z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego otrzymują wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy i mentora, zgodnie z harmonogramem zajęć. Zaplanowane wsparcie pomoże uczestnikom podjąć decyzje o kierunku rozwoju zawodowego oraz przełamać bariery utrudniające im wejście na rynek pracy.

Projekt PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA zakończony.

6 sierpnia, 2018

W dniu 31 lipca br. zakończyliśmy realizacje projektu ?Przez aktywność do zatrudnienia?. Zaplanowane cele, rezultaty i wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zostały osiągnięte. Wszystkie uczestniczki projektu (grupa NEET) uzyskały kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem instytucji organizującej egzamin zewnętrzny w zawodach: pracownik obsługi biurowej, sprzedawca z elementami marketingu, sprzedawca z elementami marketingu i obsługa kasy fiskalnej. Dziękujemy za udział […]

Wizyta studyjna seniorów z gminy Dziadowa Kłoda w Twardogórze.

20 lipca, 2018

W dniu 3 lipca br. odbyła się wizyta studyjna seniorów z Gminy Dziadowa Kłoda w Coolturanym Klubie Seniora w Twardogórze, zorganizowana w ramach projektu ?Aktywny i nowoczesny senior?. Program wizyty obejmował spotkanie seniorów z obu miejscowości w Bibliotece Publicznej w Twardogórze, zapoznanie się seniorów przy kawie, prezentację dorobku i osiągnięć Coolturalnego Klubu Seniora, dyskusję nad […]

Seniorzy realizują swoje pasje i zwiększają kompetencje cyfrowe.

20 czerwca, 2018

W tym miesiącu rozpoczęły się zajęcia dla 45 seniorów z gminy Dziadowa Kłoda na warsztatach Aktywny senior skutecznie działa na rzecz lokalnego środowiska oraz Podnoszenie e-kompetencji. Seniorzy podczas warsztatów dzielą się swoimi pasjami i tworzą dzieła z lokalnych odpadów, pokazując przy tym jak można je wykorzystać praktycznie. Cyfrowe kompetencje seniorzy zdobywają na warsztatach z laptopami, […]

Projekt: SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!

20 czerwca, 2018

SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! to nowy projekt naszej fundacji, skierowany do osób młodych tzw. NEET, znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej. Działania zaplanowane w projekcie pomogą 24 uczestnikom projektu, w tym 12 osobom z niepełnosprawnością uzyskać kwalifikacje zawodowe, zwiększyć swoje kompetencje, zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez staże u dolnośląskich pracodawców oraz podjąć zatrudnienie. Zapraszamy osoby zainteresowane do […]

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie ?Nowoczesny i aktywny senior?.

22 maja, 2018

Zapraszamy seniorów z gminy Dziadowa Kłoda do uczestnictwa w projekcie ?Nowoczesny i aktywny senior?. do końca maj trwa rekrutacja do projektu. Szczegółowe informacje oraz Formularze zgłoszeniowe są dostępne w biurze projektu: Dziadowa Kłoda ul. 1 Maja 11, na stronie projektu www.eco-innova.pl zakładka Projekty /w realizacji. Można się również kontaktować ze specjalistą ds. rekrutacji pod nr […]

Nowe propozycje działań dla seniorów.

4 maja, 2018

Nowe propozycje działań dla seniorów. Od maja do grudnia 2018r., będziemy realizować w partnerstwie z Coolturalnym klubem seniora z Twardogóry projekt ?Nowoczesny i aktywny senior?. Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Działania projektowe będą realizowane na terenie gminy Dziadowa Kłoda w pow. oleśnickim. Wsparcie uzyska 45 seniorów […]

Realizacja projektu ?Wsparcie na starcie!? zakończona.

10 kwietnia, 2018

Z ostatnim dniem marca br. zakończono realizację projektu ?Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyskim? w partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy. W ramach projektu przeprowadzono aktywizację zawodową 65 osób młodych z grupy NEET (15-24 lat) zamieszkałych na terenie pow. wałbrzyskiego ziemskiego. Uczestnicy projektu otrzymali kompleksowe wsparcie […]

Uczestniczki projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA, podejmują pracę poza miejscem zamieszkania.

8 lutego, 2018

W najbliższych dniach komisja projektowa rozpatrzy wnioski o dodatek relokacyjny, jakie złożyły uczestniczki w zawiązku z zamiarem lub podjęciem pracy poza miejscem zamieszkania w odległości większej niż 50 km. Zgodnie z zasadami przyznawania dodatku relokacyjnego, uczestniczka musi podjąć pracę w formie umowy o pracę, min. na ? etatu, min. na 6 m-cy, min. wynagrodzenie ? […]

Projekt SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! nabiera tempa.

10 stycznia, 2018

Trwa ciągła rekrutacja uczestników do projektu. Uczestnicy na bieżąco otrzymują indywidualne wsparcie zaplanowane w projekcie. W powiecie kłodzkim w ośmiu przedsiębiorstwach odbywają się 4 miesięczne staże zawodowe w zawodach pomoc kuchenna, sprzedawca, serwisant rowerów. Szczegółowe informacje o realizacji działań projektowych na stronie projektu. Zapraszamy.

Dodatkowa rekrutacja uczestniczek do projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA trwa.

15 grudnia, 2017

Z powodu rezygnacji kilku uczestniczek z udziału w projekcie, zespół zarządzający podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji do projektu. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami w projekcie, nowe uczestniczki dopiero w styczniu 2018 roku będą mogły podjąć staż zawodowy lub zatrudnienie, po otrzymaniu obligatoryjnych form wsparcia, tj. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenie zawodowe. Wymienione formy wsparcia są […]

Realizujemy staże uczestników projektu Wsparcie na starcie!

27 listopada, 2017

Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyski. Kolejni uczestnicy projektu podjęli staże zawodowe w branży turystycznej w pow. wałbrzyskim w zawodzie kelner i recepcjonista Z badania preferencji zawodowych uczestników odbywających staż wynika, że w większości nie zamierzają podjąć pracy u lokalnych pracodawców z powodu minimalnych płac. Wskazują, że […]

Uczestniczki I Edycji projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA kończą staże zawodowe.

10 listopada, 2017

Do końca listopada wszystkie uczestniczki I Edycji zakończa staże zawodowe. Kilka z nich nie podejmie zatrudnienia z powodu opieki nad osoba zależną, podjęcia nauki oraz pogorszenia stanu zdrowia. W dwóch przypadkach, mimo wcześniejszych deklaracji pracodawca po zakończeniu stażu nie zatrudni uczestniczek. Pośrednik pracy przygotował nowe oferty pracy dla uczestniczek, które potrzebowały wsparcia w tym zakresie.

Staże zawodowe uczestniczek II Edycji projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA rozpoczęte.

20 października, 2017

Wszystkie uczestniczki II Edycji projektu zostały przygotowane do odbycia stażu zawodowego zgodnie z nabytymi kwalifikacjami. Staże są realizowane na terenie trzech powiatów. Niektóre uczestniczki rozważają podjęcie zatrudnienia po zakończeniu stażu u innych pracodawców z powodu wyraźnych różnic płacowych. Minimalne krajowe wynagrodzenie nie jest satysfakcjonujące dla niektórych uczestniczek. Zespół projektowy prowadzi monitoring zapotrzebowania lokalnego rynku na […]

Ostatnie dni rekrutacji do projektu Wsparcie na starcie.

5 października, 2017

Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyski. W dniu 25 września br., zamykamy rekrutację . Osoby młode do 25 roku życia, zamieszkałe na terenie pow. wałbrzyskiego ziemskiego, z Grupy NEET, zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są na stronie http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/projekt/wsparcie-na-starcie/ oraz w biurze projektu […]

Projekt AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! zakończony.

30 września, 2017

W dniu 30 września 2017r. zakończyliśmy realizację projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA ?TAK! Zaplanowane cele projektu jak również wszystkie wskaźniki w tym najważniejszy zatrudnienia zostały osiągnięte. 70% uczestników projektu podjęło zatrudnienie u lokalnych pracodawców, w zawodach zgodnie z nabytymi kwalifikacjami zawodowymi podczas uczestnictwa w projekcie.

Rozpoczęły się szkolenia zawodowe uczestniczek II Edycji projektu Przez aktywność do zatrudnienia.

13 września, 2017

Firma RECENTIA Szkoły kursy Szkolenia Marta Dajewska w Lubinie, prowadzi szkolenia w zawodzie Pracownik obsługi biurowej oraz Sprzedawca z marketingiem z kasą fiskalną. Szkolenie odbywa się w standardzie VCC. Na zakończenie szkolenia uczestniczki przystąpią do egzaminu zewnętrznego, który będzie przeprowadzony przez egzaminatora z Fundacji VCC. Jeżeli zdadzą egzamin, to otrzymają certyfikat kwalifikacji zawodowych, który jest […]

Kolejna grupa uczestników projektu Wsparcie na starcie

31 sierpnia, 2017

. Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyski, zakończyła staże zawodowe. Młode osoby otrzymały propozycje pracy w pow. wałbrzyskim, niektórzy skorzystali z bonu na zasiedlenie i podjęli pracę we Wrocławiu. Większość uczestników po zakończonym stażu zadeklarowała podjęcie dalszej nauki oraz podejmowanie pracy w miejscowościach, w których będą kontynuować […]

Uczestnicy projektu Aktywizacja zawodowa Tak zakończyli staże

31 sierpnia, 2017

w zawodzie Pracownik terenów zielonych i otrzymali pracę w przedsiębiorstwach w których odbywali staże. Zakończyli oni udział w projekcie i opuścili program zgodnie z zaplanowana ścieżką. Przedsiębiorstwa w których podjęli pracę deklarują dalsze kształcenie nowych pracowników w zakresie nowoczesnych technologii, które są niezbędne do wykonywania pracy na terenach zielonych. Nowi pracownicy byli zaproszeni na zorganizowane […]

Rozpoczęła się realizacja II Edycji projektu Przez aktywność do zatrudnienia.

25 lipca, 2017

Zakwalifikowane uczestniczki otrzymują wsparcie doradcy zawodowego, który określi ścieżkę rozwoju zawodowego i przeprowadzi identyfikację potrzeb zawodowych i sposobów aktywizacji każdej uczestniczki. Uczestniczki II Edycji otrzymają Indywidualny Plan Działania określający konkretne cele zawodowe w odniesieniu do jej osobistego potencjału. W następnej kolejności odbędą warsztaty motywacyjne, indywidualne spotkania z psychologiem oraz wezmą udział w treningu kompetencji pracowniczych.

W 18 przedsiębiorstwach woj. dolnośląskiego

10 lipca, 2017

odbywają się staże zawodowe uczestników projektu Aktywizacja zawodowa- Tak i Przez aktywność do zatrudnienia. Uczestnicy na stażach zawodowych wykonują prace zgodnie z nabytymi kwalifikacjami na szkoleniach w zawodzie pracownik terenów zielonych, sprzedawca oraz pracownik obsługi biurowej. Opiekunowie stażystów w przedsiębiorstwach dbają o wykonywanie zadań zapisanych programie stażu oraz analizują umiejętności i kompetencje uczestnika na danym […]

Uczestniczki projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA

20 czerwca, 2017

ukończyły szkolenie zawodowe i uzyskały kwalifikacje w zawodzie Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu. Uczestniczki zadeklarowały skorzystanie z dodatku relokacyjnego w ramach wsparcia mobilności geograficznej w związku z podjęciem pracy w miejscowości odległej powyżej 50 km od miejsca zamieszkania. Zainteresowane osoby złożyły wnioski o przyznanie dodatku relokacyjnego w związku z podjęciem stałego zatrudnienia na umowę o […]

Uczestnicy projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA-TAK!

5 czerwca, 2017

zakończyli indywidualne szkolenie Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu, zdali egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez egzaminatora Fundacji VCC. Uczestnicy otrzymali zaświadczenie ukończenia szkolenia, otrzymają również certyfikaty kwalifikacji zawodowych w standardzie VCC zgodnie z nabytą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami. Rozpoznawalny certyfikat kwalifikacji zawodowych wydany przez Fundację VCC, ułatwi uczestnikom aktywizację zawodową nie tylko na lokalnym rynku pracy ale […]

Staże zawodowe w projekcie PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA, rozpoczęte.

31 maja, 2017

Pierwsze staże uczestniczki projektu realizują w handlu, a kolejne w usługach, na stanowiskach profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu oraz pracownik obsługi biurowej. Pośrednik pracy i doradca klienta osiągnęli porozumienie z pracodawcami i uczestniczkami w zakresie realizowania stażu na terenie pow. głogowskiego i lubińskiego. Ponieważ ofert pracy nie brakuje, zatem pośrednicy rokują, że wszyscy uczestnicy ww. […]

Kolejni uczestnicy projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK!

22 maja, 2017

Rozpoczęli staże w zawodzie pracownik obsługi biurowej, w pow. dzierżoniowskim, kłodzkim i złotoryjskim. Pośrednik pracy przygotowuje uczestnika projektu do podjęcia stażu w zawodzie sprzedawca ( potencjalny pracodawca wymaga od uczestnika znajomości technologii sprzedaży usług i nowoczesnych kanałów dystrybucji oferty handlowej i przekazywania informacji poprzez media społecznościowe).

Pośrednicy pracy poszukują ofert pracy dla uczestników projektów

8 maja, 2017

Pośrednicy pracy poszukują ofert pracy dla uczestników projektów, PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA i AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! Dolnośląscy pracodawcy są wymagający i stawiają na zatrudnienie osób posiadających udokumentowane kwalifikacje i kompetencje w danym zawodzie. W projekcie AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! 70% uczestników podejmie pracę w ?zielonych zawodach? i dla nich pośrednicy przygotowali oferty pracy po […]

Staże zawodowe w projekcie AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK!

2 maja, 2017

Staże zawodowe w projekcie AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! rozpoczęte. 13 uczestników i uczestniczek projektu od dzisiaj odbywają staż zawodowy w dolnośląskich przedsiębiorstwach. Przez trzy miesiące będą doskonalić umiejętności w zawodzie pracownik terenów zielonych. W trakcie stażu będą objęci opieką pośrednika pracy, który będzie monitorował przebieg stażu i w porozumieniu z przedsiębiorcami chętnymi do zatrudnienia stażystów […]

Szkolenie: Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu

2 maja, 2017

Szkolenie Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu w standardzie VCC rozpoczęte. Dwóch uczestników projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! oraz osiem uczestniczek projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA, rozpoczęło szkolenie zawodowe w zawodzie Pracownik obsługi biurowej. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w wykładach i warsztatach przygotowanych zgodnie z programem szkolenia, które obejmuje trzy moduły tematyczne: Planowanie oraz organizowanie […]

Green energy saving background light bulb with trees remixed media

18 kwietnia, 2017

Egzamin zewnętrzny i certyfikacja w zawodzie Pracownik terenów zielonych w projekcie AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! zakończone. W dniu dzisiejszym wszyscy uczestnicy szkolenia Pracownik terenów zielonych, zdali egzamin przeprowadzony przez Fundacje VCC i uzyskali prawo do otrzymania certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje w zawodzie ww. Teraz przygotowują się do podjęcia stażu zawodowego u dolnośląskich pracodawców zgodnie z […]

Szkolenia zawodowe Pracownik terenów zielonych

4 kwietnia, 2017

Szkolenia zawodowe Pracownik terenów zielonych w projekcie AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! rozpoczęte. Uczestnicy projektu wezmą udział w wykładach i zajęciach teoretycznych (40 godz.) prowadzonych przez specjalistów architektury krajobrazu, agronomii, BHP oraz maszyn i urządzeń stosowanych w pielęgnacji terenów zielonych. Przez 60 godz. uczestnicy będą się uczyć praktycznego zastosowania wiedzy do utrzymania terenów zielonych zgodnie ze […]

Kompetencje komputerowe nabyło 12 uczestników

25 marca, 2017

Kompetencje komputerowe nabyło 12 uczestników projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! Kurs komputerowy ECDL Base został zakończony. Egzamin zewnętrzny był przeprowadzony przez egzaminatora ECDL z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 12 uczestników projektu zdało egzamin. Wszyscy otrzymają certyfikaty ECDL Base potwierdzające nabyte kompetencje komputerowe. Nabyte kompetencje komputerowe wzmocnią predyspozycje zawodowe uczestników projektu na lokalnym rynku pracy oraz pozytywnie […]

Trening kompetencji pracowniczych zakończony

18 marca, 2017

Trening kompetencji pracowniczych zakończony. Uczestniczki projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA, zakończyły uczestnictwo w warsztatach motywacyjnych i treningu kompetencji pracowniczych prowadzonych przez psycholożki z firmy Open Consulting. Zajęcia zakończyły się egzaminem, który zdały wszystkie uczestniczki. Otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje pracownicze.

Szkolenia zawodowe uczestników projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK!

10 marca, 2017

12 uczestników projektu w tym miesiącu rozpocznie szkolenie komputerowe ? poziom podstawowy, wg standardu ECDL Base. Zaplanowane szkolenie komputerowe zakończy się egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu jednostki akredytowanej, wpisanej w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Dla wszystkich uczestników projektu przygotowywane są indywidualne szkolenia zawodowe, zgodnie ich ścieżką rozwoju zawodowego i możliwościami zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Wsparcie motywacyjno-aktywizujące w projekcie PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA

4 marca, 2017

12 uczestniczek projektu z pow. głogowskiego, polkowickiego i lubińskiego otrzymuje wsparcie psychologów na warsztatach motywacyjnych oraz podczas indywidualnych spotkań z psychologiem. 9 uczestniczek, weźmie udział w treningu umiejętności pracowniczych, w obszarach zdefiniowanych przez psychologa, aby nabyły umiejętności których nie posiadają lub wzmocniły te które posiadają w stopniu niewystarczającym, a są potrzebne do spełnienia oczekiwań rynku […]

Egzamin kompetencji pracowniczych w projekcie AKTYWIZACJA ZAWODOWA-TAK!

28 lutego, 2017

Egzamin kompetencji pracowniczych w projekcie AKTYWIZACJA ZAWODOWA-TAK!, zakończył realizacje zadania 2. Wsparcie motywacyjno-aktywizujące. Uczestnicy projektu przystąpili do egzaminu pozwalającego ocenić poziom zmotywowania i zaktywizowania uczestnika, uzyskanych kompetencji w wyniku udzielonego wsparcia, z zastosowaniem wzorca Zakres-Wzorzec-Ocena-Porównanie. Egzamin zdali wszyscy przystępujący uczestnicy, a uzyskane wyniki różniły się znacząco. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji pracowniczych.

Spotkania z pośrednikiem pracy w projekcie PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA.

14 lutego, 2017

Uczestniczki projektu otrzymają pierwsze wsparcie pośrednika pracy. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy odbywać się będą w Regionalnym Centrum Energii Odnawialnej w Głogowie. W ramach wsparcia na cyklicznych spotkaniach z pośrednikiem pracy, uczestniczki otrzymają oferty pracy, pomoc przy wyborze pracodawców zgodnie ich oczekiwaniami, wspólnie z pośrednikiem pracy będą tworzyć swoje Portfolio do wykorzystania na spotkaniach z […]

Wsparcie pośrednika pracy w projekcie AKTYWIZACJA ZAWODOWA-TAK!

10 lutego, 2017

Każdy z uczestników projektu objęty jest wsparciem pośrednika pracy w każdej formie aktywizacji i ma do niego stały dostęp. Pośrednik pracy zaprasza uczestników projektu na spotkania z pracodawcami w dniu 24 lutego, 06 i 17 marca br. Potwierdzenie terminu, godziny i miejsca spotkania odbędzie się telefonicznie lub przez Internet w kontakcie bezpośrednim pośrednika pracy z […]

Warsztaty motywacyjne AKTYWIZACJA ZWODOWA ? TAK!

8 lutego, 2017

W dniu 6-7 luty 2017r. odbyły się warsztaty motywacyjne dla uczestników projektu w Wałbrzychu, Nowej Rudzie i Polkowicach. W związku z przesunięciem zajęć na warsztatach motywacyjnych w dniu 06 luty 2017r. w Wałbrzychu z godz. 14.00 na 16.00 z przyczyn technicznych lokalu, grupa z Wałbrzycha odbędzie 2 godz. zajęć dodatkowo w dniu 15.02.2017r. po zakończeniu […]

Kolejne wsparcie dla uczestników projektu AKTYWIZACJA ZAOWDOWA ? TAK!

8 lutego, 2017

Zapraszamy uczestników projektu do zapoznania się z harmonogramem działań zaplanowanych w Zadaniu 2. WSPARCIE MOTYWACYJNO-AKTYWIZUJĄCE. Zajęcia odbywać się będą w grupach 8 osobowych, w wynajętych salach szkoleniowych w Wałbrzychu, w Nowej Rudzie i Polkowicach . Każda grupę będzie wspierał psycholog, który przeprowadzi z uczestnikami w danej grupie warsztaty motywacyjne, indywidualne wsparcie psychologiczne, trening umiejętności pracowniczych […]

PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA ? wsparcie dla uczestniczek projektu

30 stycznia, 2017

Uczestniczki projektu (12 os.) w ramach współpracy z doradcą zawodowym brały udział w identyfikacji swoich potrzeb zawodowych i sposobów aktywizacji. Spotkania z doradcą zawodowym odbywały się w wynajętych salach w Nowej Rudzie i Głogowie. Dla każdej uczestniczki został opracowany Indywidualny Plan Działania określający konkretne cele zawodowe w odniesieniu do jej osobistego potencjału. W ramach indywidualnego […]

Zakończono indywidualne wsparcie doradcy zawodowego

12 stycznia, 2017

24 uczestników projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK!, otrzymało indywidualne wsparcie doradcy zawodowego. Dla każdego uczestnika został opracowany Indywidualny Plan Działania oraz wyznaczona ścieżka wsparcia przez specjalistę rynku pracy. Uczestnicy zostali przygotowani do rozpoczęcia zajęć zaplanowanych w Zadaniu 2. WSPARCIE MOTYWACYJNO-AKTYWIZUJĄCE, w ramach którego otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe: WARSZTATY MOTYWACYJNE (12h/gr. x 3gr.) INDYWIDUALNE WSPARCIE […]

Zakończona rekrutacja do projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA

30 grudnia, 2016

Zakończona została rekrutacja pierwszej grupy uczestniczek projektu. 12 uczestniczek zostało zakwalifikowanych do udziału w I Etapie projektu. Kolejna rekrutacja odbędzie się w miesiącu sierpniu br. Teraz uczestniczki projektu otrzymają wsparcie doradcy zawodowego w ramach Zadania 1. Określenie ścieżki rozwoju zawodowego, które składa się z dwóch działań: Identyfikacja potrzeb uczestniczki oraz Indywidualnego poradnictwa zawodowego.

Rozpoczęcie projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA.

5 grudnia, 2016

.Fundacja ECO-INNOVA(Lider projektu) w partnerstwie z Imperia Med Sp. z o.o. rozpoczęła realizacje projektu pt. PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA. Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, w okresie XII.2016 ? V.2018. Wartość dofinansowania 421 330,00 zł. Celem głównym […]

Nowy projekt AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK!

7 listopada, 2016

Fundacja ECO-INNOVA (Lider projektu) w partnerstwie z Noworudzką Szkołą Techniczną rozpoczęła realizacje projektu pt. AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w okresie XI.2016 ? VII.2017. Wartość dofinansowania 383 657,50 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie do VIII.2017r., poziomu aktywizacji zawodowej min. […]

Pierwsze sukcesy w podejmowaniu pracy w projekcie Wsparcie na starcie!

15 października, 2016

Uczestnicy projektu Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyski, odbywający staże podejmują zatrudnienie poza miejscem zamieszkania. 5 uczestników zgłosiło chęć podjęcia pracy w miejscowościach odległych ponad 80 km od miejsca zamieszkania. W ramach projektu 4 uczestników otrzyma wsparcie w postaci bonu na zasiedlenie w kwocie […]

Zakończenie szkoleń zawodowych w projekcie Wsparcie na starcie!

3 sierpnia, 2016

Zakończyły się szkolenia zawodowe dla pierwszej grupy uczestników projektu pt. Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyski. 23 uczestników rozpoczęło staże zawodowe w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w powiecie wałbrzyskim. Uczestnicy zostali zatrudnieni na stanowiskach: florysta, opiekunka osoby starszej, mechanik wyposażenia statków powietrznych, pomoc mechanika samochodowego, technolog […]

Wsparcie na starcie!

2 kwietnia, 2016

Fundacja ECO-INNOVA w partnerstwie z FUNDACJĄ EKSPERT ? KUJAWY (Lider projektu), realizuje projekt pt. Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyski. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz […]

Rekrutacja na bezpłatne kursy komputerowe

13 lipca, 2015

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmyrekrutacjęw pow. kłodzkim i pow. dzierżoniowskim osób chętnych do uczestnictwa na zajęciach kursu komputerowego ECDL Start, które będą prowadzone w ramach projektu pt. ?Z komputerem na TY ? kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego na terenie woj. dolnośląskiego. […]

Zakończona rekrutacja na bezpłatne szkolenia

20 maja, 2015

Uprzejmie informujemy, że nie mamy już wolnych miejsc na kursy komputerowe ECDL Start w projekcie pt. Bezpłatne szkolenia komputerowe w województwie dolnośląskim współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym na terenie woj. dolnośląskiego. W okresie styczeń ? kwiecień 2015r. nasze szkolenia ukończyło 110 osób, certyfikaty uzyskało 108 osób. Informacje o standardzie kształcenia […]

Konferencja w Bielawie

20 kwietnia, 2015

11 kwietnia br. w Bielawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski. W ramach konferencji zaprezentowano osiągnięcia projektu: jego cele, działania, rezultaty, warsztaty różnorodności, mentoring międzypokoleniowy; wygłoszono wykłady pt.: — –?Bioróżnorodność Polski, Zmiany Klimatyczne i Ekonomiczne Wartości Ekosystemów? -?Dobre Praktyki w ochronie różnorodności biologicznej stosowane w krajach: Polska, Norwegia, Islandia, Lichtenstein? […]

Zapytanie ofertowe nr 01CHM0714

11 lipca, 2014

Fundacja ECO-INNOVA rozpoczęła realizację projektu ?Nowoczesne wspieranie działań społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zapraszamy do składania ofert na zadanie ? wykonanie opracowania nowoczesnego narzędzia ICT. Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2014 r. godz. 12:00. Dokumenty ofertowe: Zapytanie ofertowe nr 01CHM-0714 Zał.nr 1 do ZO 01CHM0714 Zał. nr 2 do ZO nr 01CHM0714 Zał. nr […]

Zrównoważony rozwój ? harmonia ludzi i środowiska

23 sierpnia, 2023

Zrównoważony rozwój to nie tylko pojęcie, lecz filozofia życia, która podkreśla równoczesne uwzględnianie aspektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Naszym celem jest stworzenie harmonijnego współdziałania pomiędzy ludźmi a otaczającym nas światem. To nie tylko kwestia globalna, lecz codzienny wybór, który możemy podejmować w prostych, ale istotnych krokach. Świadome Wybory Konsumenckie: Tworzymy przyszłość każdym zakupem. Wybierając produkty […]

Poprzednie
123