FUNDACJA ECO-INNOVA zaprasza do składania ofert w postępowaniu zgodnym z rozeznaniem rynku, na przeprowadzenie szkolenia „Szkolenie Opiekunów Faktycznych” w projekcie pt. „Pogodna Jesień Życia w pow. kłodzkim i dzierżoniowskim” realizowanego na terenie powiatu kłodzkiego i dzierżoniowskiego. Zapytanie ofertowe i Formularz oferty.

Rozeznanie rynku_Szkolenie Opiekunów Faktycznych