Fundacja ECO-INNOVA została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w lutym 2013r., pod numerem KRS: 0000449934. Podstawą powołania fundacji była zauważona potrzeba działań na rzecz zwiększenia społecznej świadomości w zakresie wpływu innowacji ekologicznych na życie człowieka. Fundacja jest organizacją pozarządową, która wykorzystując wiedzę opartą o badania naukowe oraz nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne chce przekazać społeczeństwu jakie stosować rozwiązania aby dbać o środowisko naturalne i poprawić jakość życia, jak zwiększyć swoją świadomość na temat ekologii, jak poprzez zaangażowanie w codziennym życiu i pracy można wpływać na ochronę środowiska. Cele statutowe fundacji to:

  • prowadzenie działalności dla dobra publicznego szczególnie w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju;
  • inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz ekologii, oświaty, edukacji, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, turystyki i sportu, opieki socjalnej, dobroczynności, promocji i organizacji wolontariatu, zwiększenia standardu życia społeczeństwa oraz nowoczesnych technologii dla ochrony środowiska naturalnego i badań naukowych w tym zakresie.

Nasz zespół to specjaliści z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego oraz naukowcy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają działania fundacji w obszarach:

  • innowacje ekologiczne oraz zasady zrównoważonego rozwoju jako odpowiedź na globalne zagrożenie środowiska naturalnego;
  • nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzie skutecznego podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;
  • doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska;
  • promowanie i tworzenie „zielonych” miejsc pracy sprzyjających ograniczaniu bezrobocia oraz poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
  • tworzenie „zielonego” wolontariatu wśród dzieci i młodzieży;
  • organizowanie seminariów, konferencji naukowych dotyczących ekologii

Materiały do pobrania:

Loading
Facebook