Fundacja ECO INNOVA powstała z myślą o rozpowszechnianiu wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Działamy nieprzerwanie od 2013 roku.  Podstawą powołania fundacji była zauważona potrzeba działań na rzecz zwiększenia społecznej świadomości w zakresie wpływu innowacji ekologicznych na życie człowieka. Nasze działania, kampanie, programy angażują Polaków w działania ekologiczne, prospołeczne i prozdrowotne.  

Wykorzystujemy wiedzę opartą o badania naukowe oraz nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Wszystko po to, by przekazać społeczeństwu skuteczne rozwiązania, które pomagają w dbaniu o środowisko naturalne i poprawiają jakość życia. Zwiększamy świadomość na temat ekologii i pokazujemy, jak poprzez zaangażowanie w codziennym życiu i pracy można wpływać na ochronę środowiska. Promujemy edukację ekologiczną bez względu na wiek!

Cele statutowe fundacji:

  • prowadzenie działalności dla dobra publicznego szczególnie w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju;

  • inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz ekologii, oświaty, edukacji, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, turystyki i sportu, opieki socjalnej, dobroczynności, promocji i organizacji wolontariatu,

  • zwiększenia standardu życia społeczeństwa oraz nowoczesnych technologii dla ochrony środowiska naturalnego i badań naukowych w tym zakresie.

Jak działamy?

Fundacja ECO-INNOVA tworzy i realizuje projekty w których innowacje ekologiczne są fundamentem działań pozytywnie wpływających na środowisko naturalne. W centrum zainteresowania zespołu projektowego są wszelkie zagadnienia, które dotyczą wpływu człowieka na jego naturalne środowisko, zastosowania najnowszych osiągnięć nauki i techniki dla środowiska, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania trzeciego sektora i działań społecznych.

Nasz zespół to specjaliści z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego oraz naukowcy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają działania fundacji w obszarach:

Projekty: