• 30 stycznia 2020

„Nowoczesne rozwiązania dla stażystów”

„Nowoczesne rozwiązania dla stażystów” to  międzynarodowy projekt, który fundacja  realizuje w partnerstwie z podmiotem włoskim w ramach grantu uzyskanego z Fundacji Fundusz Współpracy z projektu „Ścieżki współpracy”. Celem projektu jest wypracowanie w partnerstwie międzynarodowym nowego rozwiązania skierowanego do stażystów (osoby bezrobotne) aktywizowane zawodowo. Szczegóły projektu w zakładce Projekty/w realizacji. Zapraszamy.

Facebook