Wspólnie tworzymy lepszy świat

Jesteśmy niezmiernie dumni z naszych partnerów, którzy wraz z nami kształtują przyszłość poprzez zrównoważone działania i innowacje. Razem możemy więcej, a nasza wspólna praca ma ogromny wpływ na poprawę jakości życia i ochronę naszej planety. Wierzymy, że wspólne działania przekładają się na pozytywne zmiany na rzecz wspólnego dobra. Działamy na rzecz ekologii, edukacji, i innowacji, dążąc do tworzenia świata, w którym przyszłe pokolenia będą mogły cieszyć się równie pięknym i zrównoważonym środowiskiem, jak my dziś. Nasi partnerzy stanowią nieocenioną część tej misji. Dzięki ich wsparciu, ekspertyzie i zaangażowaniu, możemy realizować nasze cele z większą siłą i skutecznością. Każdy z naszych partnerów wnosi unikalne umiejętności i perspektywy, tworząc synergiczne rozwiązania, które naprawdę zmieniają świat. Dziękujemy naszym partnerom za ich zaufanie i gotowość do działania. Razem zmieniamy świat na lepsze, krok po kroku, projekt po projekcie. To nasza wspólna determinacja i współpraca, która napędza pozytywne zmiany i inspiruje innych do działania.

Nasz Partner
- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich+ (KSOW+)

Cieszymy się ogromnie ogłaszając naszego nowego partnera, Krajową Sieć Obszarów Wiejskich+ (KSOW+), która z nami podąża na drodze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. KSOW+ to partnerska sieć, łącząca różnorodne podmioty na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W jej skład wchodzą organizacje, przedstawiciele sektora rolnictwa, naukowcy, doradcy oraz inni zaangażowani w rozwijanie innowacji i przyczynianie się do rozwoju obszarów wiejskich. Jako kontynuacja inicjatyw takich jak Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) od 2009 roku, Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR) od 2015 roku oraz Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych (SGD) od 2015 roku, KSOW+ niesie ze sobą ogromne doświadczenie, wiedzę i determinację do tworzenia pozytywnych zmian. Dzięki otwartemu charakterowi sieci, KSOW+ zaprasza różne podmioty, w tym instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, społeczność obywatelską, rolników oraz inne sieci do aktywnej współpracy i wspólnego dążenia do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Nasze partnerstwo z KSOW+ jest kolejnym kamieniem milowym w naszej misji tworzenia lepszej przyszłości dla obszarów wiejskich. Razem jesteśmy silniejsi, razem możemy bardziej pozytywnie wpłynąć na jakość życia mieszkańców wsi i małych miast.

.

Warto zdać sobie sprawę z tego, że to, co robimy TU I TERAZ wpływa na stan środowiska naturalnego. Dlatego warto już dziś zacząć wspólnie dbać o naszą czystą, zdrową przyszłość! Zachęcamy do współpracy. Fundacja ECO-INNOVA realizując swoje cele buduje partnerstwo ze wszystkimi podmiotami i osobami zainteresowanymi współpracą.

Partnerom proponujemy:

FUNDACJA ECO-INNOVA

  • KRS: 0000449934
  • REGON: 022073826
  • NIP: 8971787981