Fundacja ECO-INNOVA realizując swoje cele buduje partnerstwo ze wszystkimi podmiotami i osobami zainteresowanymi współpracą. Partnerom proponujemy:

  • promowanie innowacyjnych technologii dla środowiska naturalnego
  • udział w projektach edukacyjnych zwiększających świadomość społeczną o ekologii
  • tworzenie i realizowanie projektów pozytywnych dla środowiska naturalnego, współfinansowanych ze środków fundacji, partnera oraz pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Program Norweski jak również innych instytucji polskich i zagranicznych
  • udział w seminariach, szkoleniach, wykładach, warsztatach organizowanych przez fundację w kraju i za granicą poprzez: prezentowanie proekologicznych produktów, usług, wyników badań naukowych, publikacji, analiz i raportów z zastosowania innowacyjnych technologii dla środowiska naturalnego
  • wdrażanie standardów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu
  • organizowanie wizyt studyjnych w krajach Unii Europejskiej oraz misji zagranicznych mających na celu nawiązanie kontaktów gospodarczych oraz poznanie najnowszych rozwiązań technologicznych związanych z ochroną środowiska naturalnego
  • uczestnictwo w zespołach eksperckich organizowanych przez fundację w zakresie opiniowania projektów proekologicznych
Loading
Facebook