Ziemia

Jest planetą na której żyjemy i codziennie korzystamy z jej ekosystemów. Każdego roku w dniu 22 kwietnia obchodzimy światowy dzień Ziemi. Na całym świecie w tym dniu ludzie podejmują działania na rzecz sprzątania Ziemi i uczestniczą w akcjach zbierania i segregowania śmieci. Nasza fundacja wspiera inicjatywy społeczne, które pomagają Ziemi. Poprzez edukację ekologiczną chcemy aby społeczeństwo było bardziej świadome i odpowiedzialne za środowisko naturalne i postępowało z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój

To proces, w którym następuje integrowanie działań ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałością podstawowych procesów przyrodniczych. Celem zrównoważonego rozwoju jest zagwarantowanie możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego świata, jak i przyszłych pokoleń. W działaniach fundacji podkreślamy zasadę, że „dobrze funkcjonujący kapitał przyrodniczy warunkuje rozwój kapitału społecznego i gospodarczego”.

Ecoinnowacje

To nowe technologie, procesy produkcyjne, usługi i produkty, ukierunkowane na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Ecoinnowacje przyczyniają się do efektywniejszego wykorzystania zasobów naturalnych, ograniczają szkodliwe oddziaływanie na środowisko przy zapewnieniu wysokiej jakości innowacyjności. Ecoinnowacje skutecznie wspierają proces edukacji ekologicznej społeczeństwa, mają proekologiczne i prozdrowotne oblicze co pozytywnie wpływa na jakość życia coraz większej części społeczeństwa.

Loading
Facebook